Havenbedrijf Rotterdam, de vakbonden FNV en CNV en het bedrijfsleven willen afspraken maken om te voorkomen dat er de komende jaren ontslagen vallen in de containersector.


In een eerste ronde van het deze week op gang gekomen Sociaal Overleg Containersector onder leiding van Havenbedrijf-topman Allard Castelein hebben de partijen afgesproken om te onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn, wat die kosten en hoe die toegepast kunnen worden. Het overleg is tot stand gekomen onder druk van de vakbonden, die becijferd hebben dat de opening van de twee geautomatiseerde terminals op Maasvlakte 2 tot het verlies van 200 tot 800 banen bij bestaande terminals kan leiden.

Dat uitgangspunt werd al eerder erkend door het Havenbedrijf en de betrokken container- en sjorbedrijven. Via een ‘dynamisch rekenmodel’ van bureau Berenschot zal de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector op de voet worden gevolgd. Verwacht wordt dat er pas vanaf 2017 verlies van werkgelegenheid optreedt.

In een woensdagmiddag uitgegeven verklaring zegt de havenbeheerder dat ‘alle partijen de intentie hebben om te voorkomen dat werknemers overcompleet worden’. Mogelijke instrumenten om ontslagen te voorkomen zijn een uitbreiding van de bestaande Senioren Fit-regeling, waarbij oudere werknemers in deeltijd kunnen werken, en het uitwisselen van werknemers tussen bedrijven, het zogenoemde collegiaal in- en uitlenen. Dat speelt vooral als een grote rederijklant van de ene naar de andere terminal overstapt.

Ook wordt gedacht aan het inzetten van terminalwerkers als chauffeur op de nog aan te leggen Container Exchange Route, de interne baan op de Maasvlakte voor de uitwisseling van containers tussen de terminals. Het Havenbedrijf verspreidde enkele maanden geleden al het bericht dat de containerstuwadoors APMT MVII, APMTR, ECT en RWG overeengekomen waren om daarvoor mensen van APMTR, ECT en Kramer in te zetten. Dit overigens tot grote woede van de vakbonden, die dat instrument wilden onderbrengen in een breder akkoord.

Een werkgroep van werkgevers en werknemers gaat de plannen nu verder uitwerken. Die moet uiterlijk op 1 november met voorstellen komen. FNV-bestuurder Joost van der Lecq noemt de uitkomst van de eerste overlegronde ‘een kleine positieve stap in een lang traject dat nog de nodige discussie zal vergen’.

Over de financiering van mogelijke oplossingen is volgens hem nog niet gesproken. ‘In elk geval nog niet in euro’s. Maar we weten natuurlijk dat er ergens geld vandaan moet komen als een deeltijdregeling wordt uitgebreid.’ De bonden hebben al eerder het standpunt verkondigd dat de havenbeheerder in de buidel moet tasten, omdat die Maasvlakte 2 aan heeft laten leggen.

Volgens Van der Lecq zaten overigens tijdens het overleg ‘voor het eerst in decennia alle big shots uit de haven aan één tafel’. ‘Ze hebben daarbij nog wel een zwakke poging gedaan om mensen via omscholing de haven uit te krijgen, maar dat accepteren we niet. Wij willen gewoon dat de mensen tot hun pensioen in de haven kunnen blijven en laten ze niet meer omscholen tot banketbakker. En ook niet tot bloemist.’