De ladingstroom van en naar Ierland verloopt bepaald niet synchroon, maakt Peter Vinke van Neele-Vat Logistics duidelijk. ‘In Ierland wonen ruim 4,5 miljoen mensen, en ze importeren bijna alle producten die ze nodig hebben. De uitvoer van het land bestaat vooral uit turf en melkpoeder – met daarnaast wat pharma en high tech. Het exportvolume is echter veel kleiner dan de importstroom.’

Vinke is net terug uit Ierland als we hem spreken. ‘De sfeer in het land is heel positief, er heerst beslist optimisme op economisch gebied.’ Peter Vinke schetst dat de huizenprijzen het afgelopen half jaar behoorlijk zijn gestegen. ‘Veel inwoners verwachten een nieuwe bloeiperiode.’ Het meest westelijke land van Europa maakte eerder een onstuimige groei door.

Veel inwoners verwachten een nieuwe bloeiperiode.

Die situatie is de afgelopen jaren echter anders geweest, de financiële crisis was voor veel ondernemingen en inwoners van Ierland, ingrijpend. Neele, dat een jarenlange traditie kent in het transport naar Ierland, werd er volgens Vinke niet bijzonder door geraakt. ‘De volumes werden wat kleiner, maar FMC-goederen moesten ook tijdens de crisis geïmporteerd worden.’ Wel herkent Vinke prijsdruk in de markt, ‘maar daarin is Ierland bepaald niet uniek’.

Beperkte capaciteit
Wat wel speelt is de consolidatie bij rederijen. ‘Met name voor de vrijdagafvaarten ontstaat soms krapte in scheepscapaciteit.’ Veel goederen gaan op vrijdag naar Ierland, opdat ze maandag bij de eindklant kunnen zijn. ‘Dat leidt tot een forse tijdsdruk in de supply chain,’ maakt Vinke duidelijk. Daarnaast ziet hij dat de woensdagen en donderdagen rustiger zijn. ‘Wij maken gebruik van afvaarten op dinsdag, vrijdag en zaterdag.’

Neele-Vat Logistics brengt in eigen regie goederen vanuit Oost-Europa, Zuid-Europa en de Benelux naar Rotterdam. Vanuit de haven gaat de lading dan naar Ierland, met externe operators zoals de rederijen en in samenwerking met logistieke agenten. ‘In Ierland hebben we een aanwezigheid in Belfast, Cork en Duplin, waar onze logistieke agent gevestigd is.’ Omdat Neele-Vat met externe rederijen werkt, is retourlading een minder groot issue, maar de onderneming vervoert ‘zeker ook producten terug’. Er wordt daarbij zo min mogelijk door het Verenigd Koninkrijk gereden, lading gaat vooral direct per schip van Rotterdam naar Ierland. ‘Het rijden in de UK is duur, met name vanwege de hoge dieselprijs.’

Duurdere brandstof
De consolidatie bij de rederijen leidt volgens Vinke wel tot hogere prijzen die de rederijen in rekening brengen, nog los van het feit dat de door Brussel verplicht gestelde laagzwavelige brandstof duurder is dan traditionele stookolie. ‘Die meerprijs wordt door de reders verdisconteerd in de vrachttarieven,’ geeft de directeur aan.