Nog een maand of twee. Dan gaan de containerkranen op Maasvlakte 2 draaien, ruim zes jaar na de start van de aanleg van het 2.000 hectare grote havengebied.


De timing van de start is een treffend voorbeeld van hoe je dat ‘met de kennis van nu’ wellicht anders gedaan zou hebben. Op 1 september 2008 gaf de toenmalige Rotterdamse burgemeester Ivo Opstelten
officieel het startschot
voor het project, waar indertijd
een prijskaartje van drie miljard
euro aan hing. Precies twee weken
later ging de Amerikaanse
zakenbank Lehman Brothers
ten onder. En dat was de directe
aanleiding tot de kredietcrisis,
die uitmondde in een jarenlange
recessie die de wereld nog
steeds niet te boven is.

Eén van de vele gevolgen was een
abrupt einde aan de snelle groei
van het wereldwijde containervervoer,
met toenames tot in de
dubbele cijfers. De aanleg van
Maasvlakte 2 was juist voor een
belangrijk deel gebaseerd op de
veronderstelling dat de containerstroom
jaarlijks met zeker
drie tot vier procent, dus met enkele
honderdduizenden teu’s,
zou blijven groeien. Om die reden
tekende het Havenbedrijf
maar liefst vier grote containerterminals
in, samen goed voor
minstens zeventien miljoen
twintigvoets eenheden per jaar.

Nu, zes jaar later, moet worden
geconstateerd dat die groei is uitgebleven.
Vorig jaar kwam de
overslag uit op 11,6 miljoen teu,
ongeveer 300.000 minder dan de
11,9 miljoen van 2008. In het scenario
van het Havenbedrijf had dat
14 à 15 miljoen teu moeten zijn. In
dat geval was het nieuwe havengebied
waarschijnlijk al in gebruik
geweest, want de twee nieuwe terminals,
Rotterdam World Gateway
en APM Terminals Rotterdam II,
hebben beide na de terugval in
vooral 2009 besloten om de aanleg
te temporiseren. Beide hadden de
contracten voor de nieuwe terminals
overigens al in 2006 getekend.

Sindsdien zijn er geen nieuwe klanten
meer gestrikt voor het nieuwe
havenareaal, dat dankzij zijn ligging
direct aan zee en een waterdiepte
van zo’n twintig meter wel
geldt als triple A-locatie. Weliswaar
hebben het Loodswezen, de
Roeiers en de Zeehavenpolitie besloten
een deel van hun vaartuigen
in de nieuw aan te leggen Prinses
Margriethaven af te meren, maar
dat zet in termen van gronduitgifte
niet echt zoden aan de dijk. Dat
geldt ook voor de nieuwe Rijks Inspectie
Terminal van de overheidsdiensten
Douane, ILT en NVWA.

De twee nieuwe terminals hebben
verder besloten om na de oplevering
van de eerste fase pas uit te
breiden als de markt daar om
vraagt. Aanvankelijk was het de
bedoeling direct door te bouwen,
maar de terminals hebben hun ambities
bijgesteld. Daarom neemt
APMTRII voorlopig 86 van de beschikbare
167 hectare in gebruik
en RWG 108 hectare van het 157
hectare grote terrein. Met andere
woorden, voorlopig wordt iets
minder van de maximaal uit te geven
duizend hectare daadwerkelijk
in gebruik genomen, waarbij wel
aangetekend moet worden dat er in
totaal 324 hectare aan de twee terminals
is verhuurd.

En dat is dan weer bijna de helft van
de 700 hectare die de aannemerscombinatie
Puma (Boskalis en Van
Oord) in opdracht van het Havenbedrijf
heeft aangelegd. Dat contract
omvatte verder onder meer de
aanleg van de zeewering, de wegen
en spoorwegen en de containerkade
van de nieuwe terminals. De
resterende 300 hectare hoort bij de
tweede fase, die ook pas zal worden
uitgevoerd als de markt aantrekt.
In het geval van de containersector
kan dat nog wel even duren. Het
nieuwe tweetal is samen goed voor
vijf miljoen teu per jaar (2,7 miljoen
voor APMTRII en 2,35 miljoen
voor RWG) en in de huidige
markt kan Rotterdam daar nog jaren
mee vooruit. Het is bovendien
niet uitgesloten dat de capaciteit
van het nieuwe duo in de praktijk
groter uitpakt. Ze worden beide
immers ‘state of the art’: volledig
geautomatiseerd en uitgerust met
het modernste en meest efficiënte
overslagmaterieel, waaronder ’s werelds grootste kranen.

Om die reden heeft ook de gevestigde
orde, marktleider ECT, besloten
de Delta Terminal grondig te
moderniseren. Het bedrijf installeert
onder meer vijf nieuwe kadekranen,
vervangt een groot deel
van de automatische terminalwagens
(agv’s) en voegt de voormalige
deelterminals DDE en DDW samen.
Dit om concurrerend te kunnen
blijven in de wetenschap dat
APL, Mitsui, Hyundai en CMACGM
hoe dan ook naar RWG zullen
overstappen omdat ze aandeelhouder
in de nieuwe terminal zijn.
Pijnlijk genoeg legde het bedrijf daarmee ook de basis voor de huidige congestieproblemen, die de Rotterdamse haven al maanden in hun greep houden. Voor de opbouw van de nieuwe kranen ging een kade deels buiten gebruik en de integratie van de systemen van de DDE- en DDW-terminal bleek lastiger dan verwacht. De hele operatie viel bovendien samen met een onverwachte zomerpiek in de containeraanvoer. De gevolgen zijn bekend: lange wachttijden voor de barge vervoerders en containertruckers, congestietoeslagen en het uitwijken van een fors ladingpakket naar Antwerpen.


Zoals bekend is ECT ook nog verwikkeld in een juridische strijd met het Havenbedrijf, dat RWG en APM Terminals in 2006 op een onrechtmatige manier zou hebben bevoordeeld bij het toekennen van de concessies voor de nieuwe terminals en bewust overcapaciteit gecreëerd zou hebben. Het bedrijf claimt maar liefst 1,3 miljard euro als vergoeding voor toekomstige schade. De huidige congestieproblemen lijken de zaak van ECT er echter niet sterker op te maken. Kennelijk is er wel degelijk capaciteit nodig, al was het maar om pieken op te vangen.

De uitspraak in de rechtszaak van ECT tegen het Havenbedrijf is op 24 september. Kort daarna openen RWG en APMTRII de poort. Dat worden interessante tijden.