Dat het bestrijdingsmiddel methylbromide ongezond is, wisten we al. Een nieuwe studie stelt dat het mogelijk ook kankerverwekkend is.

Xaver Baur, de Hamburgse hoogleraar die al jaren waarschuwt voor de gevaren van containergassen, legt in een nieuwe studie een verband tussen het veelgebruikte bestrijdingsmiddel methylbromide en prostaatkanker. “Onze meta-analyse wijst op een verhoogd risico op prostaatkanker na blootstelling aan methylbromide”, zo staat te lezen in de studie, waarvoor Baur samen met drie collega-onderzoekers 542 publicaties uit de periode 1990-2011 onder de loep nam.


Hoewel methylbromide als zeer giftig geldt en onder meer verantwoordelijk wordt gehouden voor gezondheidsklachten van sommige haven- werkers (met klachten variëren van hoofdpijn tot lusteloosheid en spraakproblemen), acht de wetenschap kankerverwekkendheid van methylbromide voor de mens tot nu toe niet bewezen. Maar Baur en de zijnen vinden nu dat de classificatie van methylbromide op dat punt moet worden heroverwogen. “Een link tussen de blootstelling aan methylbromide en kanker is zowel experimenteel gedemonstreerd als klinisch gedocumenteerd, wat gezien de reeds erkende genotoxische effecten (DNA-schade) niet als een verrassing komt,” aldus de studie.

Hoewel de internationale gemeenschap al decennia lang van plan is methylbromide uit te faseren wegens zijn ozonlaagvijandigheid, wordt het bestrijdingsmiddel nog volop gebruikt, stelt Baur vast. Meer dan vijftien geïndustrialiseerde landen die beweren methylbromide niet langer als begassingsmiddel te gebruiken, doen dat in de praktijk nog gewoon wel, aldus de studie, om van de situatie in ontwikkelingslanden nog maar niet te spreken. “Begassing van vrachtcontainers met methylbromide is een standaardprocedure, vooral in Azië,” aldus de studie. “De geïmporteerde containers en de be- gaste producten worden verscheept tot diep in een importland, voordat ze geopend, gelost en gedistribueerd worden door arbeiders en het algemene publiek.”

Mensen kunnen methylbromide binnen krijgen via zowel de ademhaling als huidcontact. Je kan ermee in aanraking komen als je een opslagruimte betreedt waar veel begaste producten liggen opgeslagen, en je kan het gif mee naar huis nemen als het bijvoorbeeld aan je kleren blijft zitten, aldus de Duitse studie.

Ook in de Nederlandse havens komen waarschijnlijk nog tienduizenden zeecontainers per jaar binnen die te hoge gehaltes methylbromide bevatten. Het RIVM-rapport ‘Vergelijking van meetcampagnes naar schadelijke gassen in importcontainers’ noemde vorig jaar als meest recente meetresultaten die van de Actie Tegengas (2008-2009) en VROM-Inspectie (2007). Bij de Actie Tegengas werd in 1,3% van de gecontroleerde containers te veel methylbromide aangetroffen, in 2007 werd in 6,6% van de containers te veel methylbromide gevonden. Het betekende wel een afname van de methylbromide in zeecontainers, want bij controles in de periode 2003-2006 vond VROM-Inspectie methylbromide in 7 tot 20% van de zeecontainers. Maar zelfs bij een percentage van ‘slechts’ 1,3%, komen er (uitgaande van een importcijfer van 2,5 miljoen containers per jaar) nog altijd 32.500 containers per jaar ons land binnen waarin te veel methylbromide zit.

Meer hierover in Nieuwsblad Transport van week 9