Europees Transportcommissaris Jacques Barrot voelt er niet voor om tankstations aan de snelwegen nu al te verplichten veilige parkeerplaatsen voor vrachtauto’s aan te leggen.


Hij wil eerst de uitkomsten van een proef afwachten. Hij schrijft dat in reactie op vragen uit het Europees Parlement. Europarlementariër Jeanine Hennis-Plaschaert (VVD) had erop aangedrongen dat tankstations aan wegen die deel uitmaken van het Trans-Europese Netwerk moeten worden verplicht veilige parkeerplaatsen te hebben, met slagbomen en bewakingscamera’s. Met zulke parkeerplaatsen wordt nu een proef genomen in het Noord-Franse Valenciennes. Daar opende Barrot in juni een modelparking. De bewaakte parkeerplaatsen zijn een initiatief van een andere Nederlandse Europarlementariër, Corien Wortmann (CDA). NEA-onderzoek heeft uitgewezen dat jaarlijks voor 8,2 miljard aan lading en vrachtauto’s worden gestolen. In 60 procent van de gevallen gebeurt dat op onbewaakte parkeerplaatsen of andere halteplaatsen.

Barrot wil afwachten wat de proef in Valenciennes oplevert. Daarna zal hij bekijken of er verplichte bewaking moet komen. Barrot vindt overigens dat de lidstaten hier zelf maar over moeten beslissen. Hennis-Plasschaert is verbolgen over de weigering van Barrot. ‘Nu gaat het zeker nog drie jaar duren voor er iets gebeurt.’

Ze wil dat de Nederlandse verkeersminisiter, Camiel Eurlings, de zaak in Brussel nog eens bepleit.