DHL en Kuehne+Nagel vinden dat de Europese Unie schromelijk tekortschiet in het voorkomen en bestrijden van ladingdiefstal.


De aandacht voor roofovervallen op vrachtwagenchauffeurs en hun lading op de openbare weg in de EU steekt bleek af tegen de aandacht voor de bestrijding van terrorisme, aldus de beide bedrijven. Security managers van twee van de grootste logistieke bedrijven in Europa klaagden hun nood vorige week op een door General Electric en het Havenbedrijf Rotterdam georganiseerd havencongres in Rotterdam. Mark Green van Kuehne + Nagel (K+N) noemde de Europese Commissie ‘doof en blind’ voor de criminaliteit waarmee de transportsector te maken heeft.

Marc Volders van DHL Logistics Europe maakt zich grote zorgen over het georganiseerde karakter van de misdaad in het vervoer. Dat wijst erop dat er informatie uit de logistieke keten wordt gelekt naar bendes die het op de lading hebben voorzien. De managers van K+N en DHL verlegden daarmee op de door het Havenbedrijf Rotterdam en General Electric georganiseerde conferentie ‘Ports of the Future’ de discussie over veiligheid van terrorisme naar criminaliteit. Volders van DHL wees erop dat zijn bedrijf zich aan allerlei voorschriften moet houden die zijn genomen na de aanslagen op 11 september 2001 in de Verenigde Staten. Ladinggegevens moeten vooraf bij de autoriteiten bekend zijn en de terminals in de havens zijn verboden terrein voor onbevoegden. Maar als een chauffeur honderd meter buiten de poort met zijn vrachtwagen staat te wachten, is hij vogelvrij. Volders pleitte ervoor de ‘tweede schil’ rondom de primaire haventerreinen beter te beveiligen. De aanwezige topambtenaar van het transportcommissariaat uit Brussel wees op de beperkte bevoegdheden van de Europese Commissie. Misdaadbestrijding is vooral een zaak van de nationale overheden.

Maar Brussel heeft wel degelijk oog voor het probleem, getuige de financiering van vijf bewaakte parkeerplaatsen die als model moeten dienen voor projecten waarin commerciële dienstverleners kunnen investeren. Volgens Green van K+N verschilt de bestrijding van ladingdiefstal in de Europese lidstaten te veel van elkaar. Hetzelfde geldt voor de juridische en verzekeringstechnische afhandeling, die de logistieke bedrijven nog eens op extra kosten jaagt.