Verkeersminister Camiel Eurlings zet er ‘de sokken in’, zoals hij ‘t zelf uitdrukt. Nog dit jaar stelt hij een top-20 op van onveilige parkeerplaatsen.


Het struikgewas daar wordt snel weggehaald en er komt betere verlichting. Dit alles uiteraard om de diefstal van lading en complete vrachtauto’s tegen te gaan. Deze transportcriminaliteit kost het bedrijfsleven jaarlijks 300 miljoen euro, schatten organisaties in het wegvervoer. De laatste jaren lijkt het probleem overigens wat af te nemen. Cijfers van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVC) laten dat zien. De diefstal van vrachtauto’s en lading nam een hoge vlucht aan het begin van deze eeuw. De laatste jaren zit er een duidelijke daling in. Voor het afgelopen jaar kwam de AVC tot een totaal van 305 gestolen zware bedrijfsvoertuigen. Een jaar eerder waren dat er 319, het jaar daarvoor 368 en in 2002 zelfs 430. Ook bij de lichte bedrijfsvoertuigen zien we een gestage daling naar, vorig jaar, 2.458 stuks.

In het aantal diefstallen van aanhangers en opleggers zit eveneens een lichte afname. Tussen haakjes: DAF en MercedesBenz zijn en blijven koplopers in de diefstalstatistieken. Dat komt natuurlijk omdat Nederlandse vervoerders ook in de meeste gevallen met deze voertuigen werken. Opmerkelijk is wel weer, dat de politie veel meer DAF’s weet terug te vinden (zowat tweederde), dan Mercedessen (iets meer dan één op de drie).

Teleurstellend is verder dat het terugvindpercentage in het afgelopen jaar fors is gedaald. Van meer dan 60 naar 40 procent. Bij de opsporing werkt de politie nu en dan samen met opsporingsbureaus die worden ingeschakeld door TVM. De transportverzekeraar doet dat onder meer in Polen, waar veel gestolen voertuigen naartoe verhuizen.

Lang niet alle diefstallen worden gemeld bij het speciale meldpunt dat het Bureau Verkeershandhaving van het OM in 2005 instelde voor de organisaties in het wegvervoer (TLN, KNV en verladersorganisatie EVO). Het aantal meldingen vorig jaar bedroeg immers maar 117, terwijl er toch echt meer dan driehonderd zware vrachtauto’s werden geklauwd. De dalende lijn in de voertuigcriminaliteit zal misschien iets te maken hebben met de veel gerichtere aanpak van het vraagstuk. Nederland wees bijvoorbeeld één vaste officier van justitie aan, met standplaats Den Bosch. Verder is een vijftiental rechercheurs in het zuiden vrijgemaakt voor onderzoek van transportcriminaliteit. De meeste diefstallen, zo’n 80 procent, doen zich namelijk in de zuidelijke provincies voor, op de routes van de havens naar het Europese achterland.

In de Tweede Kamer heeft VVD’er Paul de Krom zich hard gemaakt voor betere beveiliging van parkeerplaatsen. Daar komt Eurlings maar gedeeltelijk aan tegemoet. De minister gelooft namelijk niet in actieve beveiliging. Dat kost veel geld en bovendien, zo liet hij in de Kamer weten, zouden de vervoerders er meestal zelf ook niet voor voelen hun combinaties achter een hek te moeten zetten. Overigens verlangt Eurlings ook een financiële bijdrage van de transportbranche aan het veiliger maken van parkeerplaatsen. De Krom had ook gevraagd om de vorming van één landelijk rechercheteam voor ladingdiefstal. Maar daar wil minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie niet aan.

Volgens hem voldoet het team in Brabant en Limburg ruimschoots en kan dit bovendien ook elders in het land worden ingezet. België, overigens, beschikt wél over zo’n landelijk team. Maar in dat land doet voertuigcriminaliteit zich ook veel meer landelijk gespreid voor. Transport en Logistiek Nederland is in een reactie op de uitspraken van de minister tevreden dat deze iets aan het probleem gaat doen. Maar TLN wijst er ook op dat er meer parkeerplaatsen voor chauffeurs en hun voertuigen moeten komen. Het tekort aan veilige parkeercapaciteit is in heel Europa groot. Er zijn er bij snelwegen honderden extra nodig, al was het maar omdat er strengere rijen rusttijden en een kortere gemiddelde werkweek voor chauffeurs zijn ingevoerd. Politieteams In Europees verband ijveren daarom Nederlandse Europarlementariërs zoals Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) en Corien Wortmann-Kool (CDA) voor snelle uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. De Transportcommissie uit het Europees Parlement denkt op 8 mei met een (nieuw) rapport over dit vraagstuk te komen. Hennis bepleit onder meer een Europese Richtlijn die lidstaten op termijn verplicht speciale landelijke politieteams te vormen.

Folkert Nicolai