Het ministerie van Justitie meldt evenals vorig jaar in de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven dat transportcriminaliteit sterk is gedaald.


Een ontwikkeling die de transportsector enorm zou toejuichen, ware het niet dat het onderzoek geen rekening houdt met ladingdiefstal. Dat stellen TLN en EVO. In het onderzoek zou de totale schade zijn gedaald tot in totaal 15 miljoen euro. Verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) berekenen de schade alleen al voor ladingdiefstal 20 keer zo hoog, circa 300 miljoen euro.

TLN en EVO zijn verontrust dat een te rooskleurige voorstelling van zaken leidt tot minder aandacht voor criminaliteit in het transport en logistieke bedrijfsleven. Het is voor TLN en EVO onduidelijk waarom het ministerie van Justitie in de monitor criminaliteit het probleem van de ladingdiefstal niet meeneemt in het onderzoek.