Verladers zijn aan zet om ladingdiefstal aan te pakken. Ze gaan vaak slordig om met hun spullen. Dat zegt Guus Wesselink, directeur van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit.


Het openbaar ministerie en de politie hebben actie ondernomen om ladingdiefstal tegen te gaan. Nu is het de beurt aan verladers en verzekeraars. ‘Daar is nog een wereld te winnen, verladers zijn vaak slordig’, aldus Wesselink. Het lijkt desondanks goed te gaan met de strijd tegen ladingdiefstal in Nederland. Het aantal diefstallen van opleggers is gedaald van 1230 in 2000 naar 1030 in 2006. Die afname is volgens de stichting het gevolg van een groeiend bewustzijn bij transporteurs en overheid. De verladers moeten echter nodig wakker geschud worden. Wesselink: ‘Verladers wentelen de diefstalrisico’s vaak af op de transporteur. Tegelijkertijd moet het vervoer goedkoop zijn. Dat kan niet. De aanpak van voertuigcriminaliteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.’

Het komt volgens Wesselink nog vaak voor dat verladers dure artikelen zoals computers in een huiftrailer laten vervoeren. ‘Dat is goedkoper. Maar het doek van zo’n trailer snij je zo open. We hebben recentelijk met de politie bekeken of het mogelijk was de aangifte van dure goederen gestolen uit een huiftrailer niet langer in behandeling te nemen. Met de boodschap: Beste verlader, als u zo slordig omgaat met uw spullen, is het voor ons de moeite niet ze op te sporen. Dat bleek helaas niet mogelijk. Maar als de verlader zelf geen initiatief neemt, zou de verzekeraar moeten eisen dat er een gesloten vrachtwagen met harde kast wordt gebruikt.’ Ook zouden verzekeraars vaker moeten verlangen verladers tracking and tracing gebruiken. ‘Andere mogelijke maatregelen zijn het chippen van de lading, het onherkenbaar verpakken van dure pakketten, het vervoeren van goederen in specciale secure containers en het beter screenen van eigen personeel. Vaak worden vrachtwagens beroofd met informatie van binnenuit.’

Volgens Wesselink hebben alle andere betrokken partijen bij ladingdiefstal al actie ondernomen, ook al heeft dat soms even geduuurd. ‘Zo is vorige maand het Rechercheteam Ladingdiefstallen opgericht, dat werkt in Brabant en Limburg.’

In 2005 is het loket transportcriminaliteit geopend. Logistieke bedrijven hebben nu een vast aanspreekpunt. Dit loket moet de criminaliteitscijfers transparanter maken. Wesselink: ‘De schade door ladingdiefstal bedraagt vermoedelijk jaarlijks ongeveer 300 miljoen euro. Maar dat is geen hard getal. Het kan ook veel meer zijn. Verladers en transporteurs doen bij kleine bedragen vaak geen aangifte. Ze vinden het de moeite niet, ook omdat de politie er voorheen toch weinig mee deed. Ook concurrentiegevoeligheid speelt een rol. Wat zijn 3000 gestolen ipod’s exact waard? Verladers willen niet het achterste van hun tong laten zien. Op basis van de cijfers die we hebben lijkt het alsof Nederland het internationaal gezien goed doet. Maar dat hoeft dus niet zo te zijn. Misschien is in andere landen de aangiftebereidheid groter.’

Verladersvereniging EVO kan zich niet vinden in de kritiek van Wesselink. Danielle Gevers-Deynoot, projectleider criminaliteitspreventie en security: ‘Het grootste deel van de verladers is goed bezig. Bij nalatigheid krijgen ze van de verzekeraar niets terug. Dure lading en accijnsgoederen moeten extra beveiligd zijn. Wesselink heeft wel gelijk in zijn kritiek dat personeel te weinig wordt gescreend. Als je bij de twee eerdere werkgevers navraag doet, dan ben je al een heel eind.’

Malini Witlox