Goedvolk ontvangt de prijs ondermeer vanwege zijn inzet voor de bouw van een olieterminal en biodieselfabriek in Rotterdam Pernis, de lancering van biobrandstoffen en de sterke groei van bunkeractiviteiten in de Rotterdamse haven. In de toekomst breidt Argos Oil haar rol rondom de energiestromen ten aanzien van (bio)brandstoffen verder uit.

De ceremonie vond maandagavond plaats aan boord van De Smaragd II. De uitreiking van de penning en de oorkonde gebeuren in aanwezigheid van het merendeel van de 25 eerder benoemde Havenmannen, burgemeester Opstelten en diverse prominente gasten. Ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan stelde de Havenpersclub Kyoto in 1981 een onderscheiding in voor ondernemers die opvallende bijdragen leverden aan de ontwikkeling van de Rotterdamse haven; de Havenman van het Jaar. Elk jaar in december wijzen de Kyoto-leden – journalisten die over de haven en alle geledingen van de maritieme sector publiceren – degene aan die naar hun oordeel het meest in aanmerking komt voor deze onderscheiding. In 2004 werd voor de eerste keer een vrouw tot ‘Mevrouw de Havenman’ benoemd.

Argos Oil is 23 jaar geleden opgericht door Peter Goedvolk en is uitgegroeid tot één van de grotere zelfstandige Nederlandse oliebedrijven. De onderneming is actief op het gebied van trading, opslag, bunkering, wholesale en tankstations. De regio Rijnmond en het havengebied blijven een speerpunt voor Argos Oil, terwijl op dit moment ook de diverse internationale groeiambities worden geconcretiseerd. Argos Oil heeft een voortrekkersrol op het gebied van biobrandstoffen en heeft in november 2005 als eerste een brandstof met een biocomponent op de Nederlandse markt gebracht.