Door de almaar groeiende populariteit van e-commerce neemt de bezorging van pakketten een hoge vlucht. Hoewel de omzetten in deze sector al jaren toenemen, is het met de arbeidsomstandigheden slecht gesteld.

Volgens de inspectiedienst worden veel overtredingen geconstateerd op het gebied van te lang werken zonder voldoende rust, onderbetaling, contante betalingen, urenadministraties die niet op orde zijn en illegale tewerkstellingen.

Dit laatste vindt ook plaats in het transport naar depots onderling, waarbij nogal eens sprake is van werk dat wordt uitgevoerd op toeristenvisa. De inspectiedienst voegt eraan toe dat op aangrenzende terreinen wordt geconstateerd dat vergunningen niet op orde zijn, rijbewijzen zijn vervalst, loonheffingen en premies niet zijn betaald en dat er gewerkt wordt door mensen met een uitkering.

Veel concurrentie

De markt voor pakketbezorging kenmerkt zich door veel concurrentie, onder meer doordat toetreding makkelijk is. ‘Binnen de markt zijn er een paar grote bedrijven die het werk deels ook weer uitzetten bij diverse subcontractors, die vervolgens op hun beurt ook weer werk uitbesteden’, aldus de inspectie in het jaarverslag.

‘Een flink deel van de ondernemers en werkenden zoekt bewust de grenzen op. Dit leidt bij de Inspectie tot een groeiend aantal klachten van werknemers over onderbetaling, stukloonachtige afspraken, extreme werktijden en druk op gehaast rijgedrag.’

Druk zetten

De toezichthouder heeft ‘druk gezet op een grote opdrachtgever’ met het doel diens handelswijze en bedrijfsvoering te beïnvloeden. De hoop was dat dit voor verbetering van werkomstandigheden zou leiden, niet alleen bij de opdrachtgever zelf, maar ook diens onderaannemers.

Dit heeft wel tot maatregelen geleid, bijvoorbeeld controle van identiteitspassen en steekproeven naar de arbeidsvoorwaarden die opdrachtnemers hanteren in hun contracten, maar het bleek uiteindelijk onvoldoende om misstanden in te perken, meldt de inspectiedienst.