Onder de streep was er sprake van een verlies van 12 miljoen euro, tegen een winst van 6 miljoen euro over dezelfde periode vorig jaar. Dit verlies werd hoofdzakelijk veroorzaakt door een boekverlies op de verkoop van de Italiaanse postdochter Nexive.

De werkmaatschappij Pakketten, inclusief logistiek en de internationale koerier Spring, was goed voor een omzet van 414 miljoen euro, tegen 398 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De divisie Mail sloot het eerste kwartaal af met een omzet van 395 miljoen euro (+3 miljoen), waardoor de totale omzet van PostNL uitkwam op 701 miljoen euro.

De volumeontwikkeling (+2,8%) en prijsverhogingen bij de werkmaatschappij Pakketten waren volgens de directie over de eerste drie maanden ‘de belangrijkste aanjagers’ voor de hogere omzet.  Ook de logistiek en de internationale koeriersdochter Spring droegen een steentje bij.

Tegenvallers

Het ‘genormaliseerde’ bedrijfsresultaat (ebit) liet verder bij de pakketdivisie een stijging zien van 3 miljoen euro naar 26 miljoen euro over het eerste kwartaal. Dit was het gevolg van de volumegroei en een positief prijs/mix-effect (lees prijsverhogingen) van 6 miljoen euro, aldus PostNL. Ook de activiteiten van Logistiek en Spring leverden een extra positieve bijdrage van 6 miljoen euro aan het resultaat.

Daar stonden weer tegenvallers tegenover, zoals ‘hogere volume-afhankelijke kosten’ van 5 miljoen euro en ‘autonome kosten’ van 5 miljoen euro, in de vorm van hogere lasten door de nieuwe Wet Arbeid in Balans. De totale volumegroei werd beïnvloed door de keuze van grotere webshops om meerdere bezorgbedrijven in te zetten, met name in januari en februari. Bovendien was er sprake van ‘een voortzetting van de trend van een lager groeitempo’ in sommige segmenten zoals mode, meldt de directie.

Ofschoon PostNL stelt dat de ‘operationele efficiëntie’ bij de pakketdivisie verbeterde, blijven extra kosten, deels in verband met de in 2019 geopende sorteercentra en in mindere mate door het coronavirus, het resultaat drukken. De negatieve impact voor het eerste kwartaal lag daarbij op 5 miljoen euro. De operationele kosten in het pakketvervoer zullen de komende tijd zeker oplopen, nu PostNL in het Belgische Willebroek een nieuw volautomatisch sorteerdepot gaat bouwen waar dagelijks tot 120.000 pakketten verwerkt zullen worden. Er zullen ongeveer 150 mensen gaan werken in het nieuwe depot.

De resultaten bij de divisie Mail werden in het eerste kwartaal gekenmerkt door volumedalingen, prijsverhogingen en de integratie van de overgenomen concurrent Sandd in februari. ‘De samenvoeging ligt vóór op schema voor wat betreft de verwachte voordelen en synergieën en droeg 5 miljoen euro bij aan het genormaliseerde bedrijfsresultaat. De gerealiseerde synergieën door de fusie werden deels tenietgedaan door eenmalige integratiekosten van 17 miljoen euro.’

Sandd

De omzet bij de postdivisie steeg over het eerste kwartaal met 3 miljoen naar 395 miljoen euro door de overname van Sandd (37 miljoen euro). Het genormaliseerde ebit daalde met 11 miljoen naar 5 miljoen euro door hogere volume-afhankelijke kosten (9 miljoen euro) en de toename van de autonome kosten (5 miljoen euro).

Daar kwamen nog eens de eenmalige lasten voor de integratiekosten van maatregelen gerelateerd aan de coronacrisis bij. Het overige resultaat daalde met 7 miljoen euro, door met name de verkoop van PCS en Spotta en de beëindiging van de bezorging van ongeadresseerde post.

Voor het gehele boekjaar 2020 blijft PostNL uitgaan van een genormaliseerd resultaat van tussen de 115 tot 135 miljoen euro voor de pakketdisvisie en maximaal 70 miljoen euro voor Mail. Hogere pensioen en loonkosten (geraamd op 60 miljoen) zorgen voor een outlook van 115 tot 135 miljoen voor dit jaar. Daarbij stelt PostNL dat die winstverwachting door de coronacrisis de nodige onzekerheden bevat.

ACM stopt onderzoek

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) staakt het onderzoek naar misbruik van de economische machtspositie door PostNL op de zakelijke postmarkt in de periode 2015-2017. Als gevolg van de overname van Sandd door PostNL is de marktordening op de postmarkt fundamenteel veranderd, aldus de mededingingsautoriteit. ‘Nut en noodzaak van het verder doorzetten van de zaak zijn hierdoor verdwenen’, aldus ACM in een korte toelichting. Het onderzoek was in 2019 aangevraagd door Sandd dat zich benadeelde voelde door de marktcontrole van PostNL.