Zij hadden grote pakketten aan aandelen gedumpt in FedEx na de overname van TNT Express, terwijl zij wisten dat de voorgespiegelde resultaatsverbeteringen door de koop niet gehaald konden worden.

De koop van het Nederlandse TNT Express moest FedEx blijkens het in maart 2017 gepubliceerde driejarenplan jaarlijks een verbetering van het bedrijfswinst opleveren van 1,2 tot 1,5 miljard dollar, nog boven het voor dat fiscale jaar al voorspelde resultaat. Aan die winstverwachting werd door het management ook vastgehouden toen twee maanden later TNT Express door een cyberaanval voor enige tijd compleet werd lamgelegd.

Tegelijkertijd verzilverden FedEx-managers in 2017 en 2018 voor rond 56 miljoen dollar aan aandelen. Topman en oprichter Fred Smith verkocht voor 31,4 miljoen aan aandelen bij een koers van van 256 dollar. De directieleden Rajesh Subranmaniam en Donald Colleran verkochten voor respectievelijk 1,5 en 2,2 miljoen dollar aan aandelen, blijkens de aanklacht.

Constructieve fraude

De Amerikaanse aandeelhouders wijzen er verder in de dagvaarding op dat er door de topmanagers van FedEx sprake was van onder meer ‘constructieve fraude’, ‘onrechtmatige verrijking’ en ‘het overtreden’ van de Amerikaanse beurswet uit 1934.

Zij stellen dat het FedEx-bestuur in september 2017 op bijeenkomsten met beursanalisten de verzekering had gegeven dat alle belangrijke IT-systemen van TNT Express weer volledig waren hersteld en alle verdere additionele maatregelen aan het eind van de maand compleet zouden zijn afgerond. Het resultaat was dat analisten positieve koopadviezen gaven en de aandelenkoers van FedEx die maand met 2% steeg.

Die informatie bleek achteraf onjuist, maar dat bevestigde FedEx pas in december van 2018 samen met tegenvallende resultaten, aldus de gedupeerde beleggers. Toen waren de aandelen van de FedEx-managers al geruime tijd verkocht en werden de overige aandeelhouders van het bedrijf geconfronteerd met een koersdaling van meer dan 12%.

Integratiekosten

Volgens de klacht was het management al in september van 2017 op de hoogte van het feit dat de groei in het pakketvolume van TNT Express aan het vertragen was na de cyberaanval. Grote verladers van TNT hadden hun heil immers elders gezocht.

Dat leidde tot een verschraling van het resultaat bij het Nederlandse dochterbedrijf doordat deze klanten allereerst het duurdere pakketsegment verhuisden en TNT Express meer en meer werd opgescheept met het minder renderende ladingaanbod.

Daarnaast bleken de kosten voor de integratie van TNT Express veel hoger te liggen dan eerder geanticipeerd. Het resultaat is dat FedEx de komende twee jaar nog eens 1,2 miljard dollar denkt nodig te hebben om TNT Express geheel te fuseren in het netwerk van FedEx. Eerder stond voor de integratie een periode van twee jaar.

De top van FedEx heeft nog niet gereageerd op de aanklacht.