Het nieuwe centrum kostte vijftig miljoen euro en heeft een capaciteit van tweehonderdduizend pakketten per dag. Per uur moeten dertigduizend pakjes de banden kunnen passeren. De bouw van het centrum vergde achttien maanden.

Nieuwe vestiging

Hamm, gelegen in het midden van Noordrijn-Westfalen, is een nieuwe vestiging voor DPD. Het vervangt de vestiging Unna-Königsborn, dat volledig uit haar jasje was gegroeid. In Hamm worden met ingang van 7 september vooreerst tachtigduizend pakketten per dag gesorteerd.