Tussen 2007 en 2017 nam het gemiddelde maandloon van een bezorger van pakketten in Duitsland met 13% af, van 2.859 naar 2.478 euro bruto, zo meldt de Rheinische Post. De krant baseert zich op de door de regering vrijgegeven cijfers. Tegelijkertijd stegen de gemiddelde brutolonen in de hele Duitse economie met 23,7%.

Buitenlandse bezorgers

In de cijfers over het pakketvervoer is de toegenomen inzet van ingehuurde buitenlandse bezorgers niet meegerekend. Zou dat wel zijn gebeurd, dan zou de gemiddelde loondaling voor een bezorger nog veel sterker zijn gedaald, denkt Bondsdaglid Pascal Meiser van Linke.

Meiser bepleit dat pakketbezorging aan een licentie, een voor alle erin actieve bedrijven en bezorgers verplichte toelating, wordt gebonden en dat op naleving daarvan streng wordt toegezien. De Duitse regeringscoalitie van CDU/CSU en SPD is daarover verdeeld. De minister van arbeid, Hubertus Heil (SPD), is ervoor, maar minister Peter Altmaier van economische zaken noemt striktere eisen aan de pakketbezorging ‘te bureaucratisch’ en daarmee onuitvoerbaar.