Er zijn onder meer afspraken gemaakt over een loonsverhoging. Salarissen worden verspreid over vijftien maanden in drie stappen verhoogd met in totaal 3%. PostNL heeft ook toegezegd dit jaar vijfhonderd extra pakketbezorgers in dienst te nemen om de werkdruk te verlagen. Het bedrijf zal verder tweehonderd pakketbezorgers met een tijdelijke aanstelling een vast contract aanbieden.

Aanfluiting

De bonden BVPP, CNV en VHP2 zullen de overeenkomsten positief voorleggen aan hun achterban. FNV spreekt evenwel van ‘een aanfluiting’. De bond had veel hogere eisen.

In een eerder stadium van de onderhandelingen koos FNV al een hardere lijn dan de andere bonden. FNV wilde al actie gaan voeren tijdens de drukke periode voor de kerstdagen, maar dat werd door de rechter verboden. Volgens de vakbond zijn er nu geen belemmeringen om snel over te kunnen gaan tot acties.