PostNL moest het onder de streep doen met 2 miljoen euro minder in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. In het eerste kwartaal van dit jaar was de winstdaling van deze divisie zelfs nog iets groter.

In 2020 moet 50% van de omzet worden behaald met de pakketdivisie. Dat doel gaat het bedrijf wel halen, zeker gezien de sterke krimp van de markt voor brievenpost. Maar of het behalen van die doelstelling gepaard gaat met een forse winststijging in de pakketmarkt is zeer de vraag.

Externe factoren

Externe factoren zouden op het eerste gezicht nauwelijks beter kunnen zijn. De economie gaat goed, waardoor het besteedbaar inkomen van particulieren stijgt. Tevens groeit het aantal consumenten dat producten online koopt al jaren fors. Een verdere groei in de komende tijd is zeer waarschijnlijk. Daarnaast is de concurrentie van webretailers vooralsnog beperkt. De verwachting is dat een bedrijf als Amazon zich de komende jaren ook mengt in de logistieke strijd, maar zover is het op dit moment nog niet. Dat zijn dus goede basisingrediënten voor een rendabele pakkettendivisie, zou je zeggen.

De praktijk is echter een stuk lastiger. De concurrentie is moordend en marges zijn daardoor dun. Ook de kostenbesparingen gaan minder voortvarend dan verwacht. Tegelijkertijd eisen zelfstandige bezorgers meer loon. Daarbovenop blijken nieuwe sorteercentra duurder dan verwacht.

Toch was er ook goed nieuws. Mededingingsautoriteit ACM gaf deze week toestemming om de posttarieven met ruim 14% te verhogen. Dan gaat het om de prijs van onder meer postzegels en frankeermachines.

Concrete voorstellen

In een persbericht dat PostNL maandag verzond, werd nog eens onderstreept dat het bedrijfsresultaat in de pakkettenafdeling solide moet blijven in de komende jaren. Hoe de verwachte volumestijging moet worden omgezet in winst, is echter onduidelijk. Concrete voorstellen die moeten leiden tot een betere winstgevendheid werden maar mondjesmaat gegeven. Beleggers en andere belanghebbenden moesten het doen met de mededeling dat het bedrijf hoopt na dit jaar meer kosten te kunnen besparen, bijvoorbeeld door opening van de nieuwe sorteercentra.

De vraag is wat dan wél moet zorgen voor meer rendement in de pakketbezorging. Concurrentie gaat niet afnemen, volumegroei brengt geen extra winst met zich mee en bezorgers gaan geen genoegen nemen met minder loon.

Misschien moet het bedrijf maar weer eens naar de Belgische collega’s van Bpost kijken. Een fusie met de zuiderburen ketste twee jaar geleden af, maar een nieuwe poging zou geen kwaad kunnen. Anders moeten straks de postzegels nog de pakketten financieren.