Ondernemers kunnen profiteren van deze voordelen door twee nieuwe ontheffingen voor hun emissievrije voertuig – zoals een elektrische auto of vrachtauto – aan te vragen. Door gebruik te maken van de busbanen en ook in de avond te bevoorraden kunnen zij het logistieke proces efficiënter inrichten. Ook vergroot dat de dagelijkse inzetbaarheid van dergelijke voertuigen.

Verruiming laad- en lostijden

In een aantal voetgangersgebieden in het centrum van Rotterdam geldt van 05:00 tot 10:30 uur een zogeheten venstertijd. Alleen binnen deze tijd is laden en lossen toegestaan.

Emissievrije bestel- en vrachtvoertuigen (in de categorieën N1, N2 of N3) komen in aanmerking voor de ontheffing ‘verruiming venstertijden’. Hiermee mogen zij ook op maandag tot en met donderdag van 18:00 tot 20:00 uur laden en lossen in deze geselecteerde voetgangersgebieden.

De ontheffing ‘verruiming venstertijden’ is onderdeel van een pilot die loopt tot 1 april 2019. De ontheffing is aan te vragen via: https://www.rotterdam.nl/loket/ontheffing-medegebruik-busbanen/