De loonsverhoging wordt in vijf stappen van 1% bereikt.

Verder zijn er afspraken gemaakt over de pensioenregeling, een vergoeding op basis van de werkelijk gemaakte uren en een extra verlofdag voor personeel dat 12,5 jaar in dienst is. Daarnaast is afgesproken dat PostNL meer rekening houdt met bezorgers die ook een andere baan hebben.

De nieuwe cao gaat, als de vakbondsleden er mee instemmen, in met terugwerkende kracht op 1 oktober. De looptijd van de arbeidsovereenkomst is twee jaar.