Van de 186 koeriers die in december vorig jaar door de Inspectie Leefomgeving en Transport zijn gecontroleerd, waren er 69 in overtreding. Daarmee voldeed ruim een derde niet aan de regels (37%).


Het ging in dertig gevallen om busjes die overbeladen waren. Chauffeurs mochten pas verder nadat zij het teveel aan lading eruit hadden gehaald. De controles zijn door het hele land gehouden. Andere overtredingen waren vooral het ontbreken van de juiste papieren, zoals een werkgeversverklaring en vergunningsbewijs.

‘Door een voertuig zwaarder te beladen dan is toegestaan en door niet te beschikken over de juiste documenten wordt oneerlijke concurrentie in de hand gewerkt’, benadrukt ILT. ‘Daarnaast kunnen te zwaar beladen voertuigen leiden tot gevaarlijke situaties.’

De inspectiedienst hield de acties omdat bij eerdere steekproeven 30% aan overtredingen naar voren kwam. Wat ook meespeelde, was dat december een drukke maand was voor koeriersdiensten, vanwege stijgende internetaankopen in aanloop naar de feestdagen.