DHL Supply Chain België sluit zijn vestiging langs de E19, in de transportzone van Meer (Hoogstraten), nabij de grens met Nederland. Dat maakten de vakbonden bekend.


De bonden vernamen het nieuws zelf vanmorgen, tijdens een speciale vergadering van de ondernemingsraad. Ze vrezen dat 49 vaste en een tiental interim-arbeidsplaatsen zullen sneuvelen. De vakbonden verwachten ook dat er 25 banen zullen verdwijnen in Mechelen, na de aankondiging van FNAC en Vandenborre dat ze hun logistiek in eigen handen gaan nemen.

De afgelopen jaren was DHL in België al flink afgeslankt, doordat bepaalde activiteiten naar het buitenland of naar andere bedrijven verhuisden. Begin 2017 telde DHL België nog 855 voltijds equivalente medewerkers. Volgens Wim De Jonghe van de socialistische ABVV-BTB en Christof Valcke van de christelijke bond ACV-Transcom zullen daarvan na de nieuwe herstructurering minder dan 600 overblijven.

Wegens de grote afstand tussen de verschillende locaties verwachten de vakbonden weinig soelaas via hertewerkstelling binnen de groep. De komende dagen organiseren beide vakbonden in alle DHL-sites personeelsvergaderingen om de situatie met de werknemers te bespreken.