Daarin staat hardliner Niek Stam tegenover een groep ECT’ers, die wordt aangevoerd door OR-voorzitter Sjaak van Gelder, tevens lid van het zogenoemde vakbondsafdelingsbestuur (vab). Een deel daarvan is inmiddels opgestapt, reden voor Stam om verkiezingen voor een nieuw bestuur te organiseren.

Waar draait het nu eigenlijk om?

Dat Stam een andere agenda heeft dan wij. Hij wil werkgelegenheid herverdelen. Wij willen de gevolgen van robotisering en automatisering opvangen via natuurijk verloop. Hij niet. Hij wil via arbeidstijdverkorting behoefte aan nieuwe werknemers creëren.

Vorige week is op een ledenvergadering besloten dat er verkiezingen voor een nieuw vakbondsafdelingsbestuur gehouden zullen worden.
Ja, die brief ligt al op de deurmat, begrijp ik. Er komt nu eerst een uitvraag, waarbij leden zich kandidaat kunnen stellen, en dan eventueel nog verkiezingen. Die brief is ondertekend door sectorhoofd Vervoer Roel Berghuis. Dus die is samen met Stam uit op oorlog.

Oorlog?
Er is natuurlijk al oorlog tussen Stam en het overgebleven deel van het vab. Maar wij vertegenwoordigen wel zo’n 80% van de medewerkers. Hij heeft al slachtoffers gemaakt en daar blijft hij gewoon mee doorgaan. Zoals de leden van het vab die aan de kant zijn gezet, door die met naam en toenaam te noemen.

Jullie hebben een klacht bij het hoofdbestuur van de FNV ingediend over het optreden van Niek Stam. Hoe zit dat precies?
Er ligt nu een klacht over de brief van Niek en de wijze waarop hij zijn eigen leden op het schavot heeft gezet. Dat hoort natuurlijk niet. Als je een conflict hebt met je leden, los je dat intern op. We zullen binnenkort nog twee of drie klachten indienen.

Het papier is geduldig. Wat verwachten jullie daarvan?
Dit is ons aangeraden door de FNV. Wij hadden liever gehad dat er intern gesprekken waren gevoerd over de manier waarop dit zich heeft ontwikkeld. Iemand had het initiatief moeten nemen om ons aan tafel te krijgen om de schade aan de vakbond te beperken. Dat was slim geweest, maar niemand doet daar wat. Wij willen tot een oplossing komen, zodat de vakbond er goed uit komt, met of zonder Niek Stam, met of zonder Sjaak van Gelder.

Deze clash is toch slecht voor de positie van de bond en daarmee voor de leden?

Zeker. Maar Stam had nooit via een openbare brief mogen inhakken op zijn eigen kaderleden en de vakbond had hem daar zeker niet in mogen steunen. Dat heeft die trein in gang gezet en die trein stopt niet meer. Ze hadden minimaal wederhoor moeten toepassen en dat is niet gebeurd.

Zijn jullie bereid het gesprek alsnog aan te gaan als de bond daartoe het initiatief neemt?

Uiteraard. Maar dat moet dan wel linksom of rechtsom gevolgen hebben voor wie met wie samenwerkt. Ik heb al tegen Niek gezegd dat ik uit het hele vab stap, als hij ook opstapt. Toen zat hij naar beneden te kijken. Dat wilde hij natuurlijk niet want dat is niet goed voor zijn ego.

U vindt dat Stam hoe dan ook weg moet?
Ik denk dat dat goed zou zijn voor ECT. Stam heeft andere prioriteiten en daar zit ECT niet bij. Dat heeft hij uitgestraald ook. Maar wij waren altijd sterk genoeg om toch samen met hem resultaten te boeken. Daarbij gaat het niet om ego maar om ervoor te zorgen dat ECT in de toekomst een goede werkgever blijft.

En ziet u buiten ECT nog een rol in de haven?
Dat wordt lastig. Hij is natuurlijk ook actief in de internationale vakbond ITF. En als de vakbond hem voor speciale trajecten in wil zetten om actie te voeren, zou dat kunnen. Maar dan wel buiten de poort van ECT. Het woord doen, daar is hij goed in. Maar niet inhoudelijk over vraagstukken als hoe ziet het er over tien jaar in de haven uit en wat voor rol speelt de vakbond daar nog in. Dan wordt het alleen nog maar oorlog en kommer en kwel en dan is ECT niet meer wat het nu is. Vergeet niet dat hij ook een zwaar conflict met leden bij APMTR heeft gehad toen er over het sociaal akkoord werd onderhandeld. Dat had hij ook handig kunnen oplossen, maar toen heeft hij zich ook onbehoorlijk geuit over kaderleden die jarenlang hun best hadden gedaan.

Maar wat is volgens u uiteindelijk Stams doel?
Ik denk dat hij stakingen wil organiseren om arbeidstijdverkorting voor elkaar te krijgen. Werkgevers gaan daar niet zomaar in mee en ik denk ook niet dat ze daar ooit in mee zullen gaan. Dat zou voor ECT een forse kostenverhoging betekenen. Vergelijk ons eens met RWG, waar de buitenorganisatie via inhuur wordt bemand. Dat betekent dat wij containers kwijt gaan raken en dat is ook waar hij op uit is. Wij zijn de grootste met zo’n vier miljoen containers, dus we moeten niet zeuren als er pakketten naar andere nooddruftige terminals gaan. Stam wil voor Sinterklaas spelen.

Naschrift redactie: Niek Stam (FNV) heeft aangegeven niet in het openbaar op deze kwestie te willen reageren.