De Duitser Michael Roth mag een veteraan bij Amazon genoemd worden. Hij werkt al sinds 1999 bij de webshop en is verantwoordelijk voor alle distributiecentra van de internetgigant.


Michael (‘Mike’) Roth is al achttien jaar in dienst bij Amazon. Destijds durfde niemand te voorspellen dat de onlineshop zo groot en dominant zou worden – hoewel de eerste internationale stappen al waren gezet. In 1999 immers nam Amazon de Duitse webwinkel Telebuch.de over. ‘Veel van mijn vrienden snapten niet dat ik voor een webboekhandel ging werken’, herinnert de Duitser zich. Maar Roth maakte onder de oprichter Jeff Bezos, nog steeds de topman van Amazon, een snelle carrière. Inmiddels mag Roth, die scheikunde studeerde, de titel Vice President Global Customer Fulfillment dragen. Hij is wereldwijd voor alle logistieke centra van Amazon verantwoordelijk.

We zijn nog lang niet aan het eind van de innovatie.

Dat hij als chemicus bij Amazon en daarmee in de logistiek werkzaam is, vindt Roth zelf niet onlogisch. ‘Een goed logistiek concept bestaat uit een continu proces. Zodra het proces stokt heb je te maken met inefficiency. Dat is in de chemische industrie niet anders dan bij e-commerce.’

Dichter bij klanten
De grootste uitdaging voor een logistiek manager is het aantal verschillende artikelen in het aanbod zo groot mogelijk te houden, maar desondanks toch zo snel te leveren als de klant wil. In het verleden bouwde Amazon een klein aantal heel grote distributiecentra. Op een zo groot mogelijke oppervlakte werd dan een groot aantal producten opgeslagen. ‘Tegenwoordig vestigen we ons steeds dichter bij onze klanten. We plannen decentraal, regionaal of zelfs lokaal,’ maakt Roth duidelijk.

‘Algoritmes zorgen ervoor dat we zo weinig mogelijk exemplaren van een artikel in voorraad moeten hebben, maar dat het er wel is wanneer een klant het verlangt. In de grote warehouses streeft Roth daarom naar specialisatie, vooral omdat zo in nog sterkere mate kan worden geautomatiseerd. ‘De infrastructuur van een logistiek centrum is maatwerk’, legt hij uit. ‘Als we in de schappen alle mogelijke producten zouden moeten opslaan, van cd tot koelkast, dan ga je niet efficiënt om met de ruimte. Daarnaast is de inzet van robots ook beter mogelijk als producten niet te veel van elkaar verschillen.

Robots in nieuwe centra

‘Sinds ongeveer drie jaar doen we goede ervaring op met de inzet van robots in onze distributiecentra’, geeft Roth aan. ‘De bezettingsgraad van onze panden is dan beter, omdat met robots meer producten per vierkante meter opgeslagen kunnen worden.’ Ook weet Roth dat de tevredenheid onder de medewerkers verbetert, omdat die minder ver het dc in moeten lopen of rijden. ‘De transportrobots brengen de producten naar de medewerker. Het is niet langer de mens die op weg moet naar het betreffende rek in de hal.’

Dankzij de investeringen in deze technologie kunnen meer producten gedistribueerd worden met minder medewerkers. Toch kost de inzet van robots geen arbeidsplaatsen. ‘Integendeel: doordat we dankzij technologie nog steeds groeien, stellen we wereldwijd nog steeds nieuwe medewerkers aan.’


Etiketteren

Vooralsnog is de manager niet van plan bestaande Amazon-distributiecentra om te bouwen en geschikt te maken voor de inzet van robots. ‘Bij veel oudere gebouwen heeft dat geen zin, ze zijn er simpelweg niet geschikt voor.’ Op dit moment worden logistieke centra van de achtste generatie gebouwd onder de hoede van Roth. Deze panden zijn ‘robotics ready’. Daarnaast worden eerste experimenten gedaan met het robotiseren van eenvoudige processen, zoals het etiketteren. ‘Dergelijke vormen van automatisering zijn eigenlijk in alle gebouwen mogelijk’.
Toen de manager achttien jaar geleden bij Amazon aan de slag ging, werden in sommige distributiecentra de bestellingen nog met (papieren) formulieren afgehandeld. Tegenwoordig sturen algoritmes de warenstroom en handelen robots autonoom bestellingen af. Een groot verschil dus met de beginjaren van Amazon, ‘maar we zijn nog lang niet aan het eind van de innovatie’.

Dat neemt niet weg dat de wereld om Amazon heen af en toe te maken krijgt met een stap terug, zoals bij de aanstaande Brexit, maar ‘dit proces zal geen uitwerking hebben op onze investeringsstrategie’, benadrukt Roth. Zo zijn voor Engeland drie nieuwe logistieke centra met transportrobots aangekondigd, en is het doel ook in de toekomst de distributiecentra in Groot-Brittannië nauw met die in continentaal Europa te laten samenwerken. ‘Voor mij als logistiek vakman staat de betrouwbaarheid van processen bovenaan. Zolang die gegarandeerd is kan ik met alle politieke factoren omgaan.’