Avishai Trabelsi trok uit Israël naar Nederland om Quicargo, een online marktplaats voor het vrachtvervoer over de weg, op te richten. Quicargo is nu door de testfase gekomen.

Het werkt inmiddels voor vervoerders als Jan de Rijk, Speedlines, Steenbergen, Koopman en Van Reenen.


Wat voerde u uit Israël naar Nederland?
In Israël leidde ik een familiebedrijf in het wegvervoer met zo’n dertig auto’s. In veel opzichten wijkt het vrachtvervoer over de weg er niet zoveel af van dat in West-Europa. Heel krappe marges en een toenemende schaarste aan chauffeurs. Een bedrijf is daardoor vaak niet in staat fors te investeren in ICT. De Europese markt is veel groter, omdat Israël niet met veel landen in zijn omgeving handel drijft. Nederlandse bedrijven zijn op veel punten enorm professioneel en bieden een hoog serviceniveau. Ons doel is ze te helpen door de beladingsgraad van hun voertuigen verder op te voeren om de marges te verbeteren.

Hoe werkt Quicargo?
Ons doel is vooral om planners werk uit handen te nemen, om hun veel zoektijd te besparen. We bieden een marktplaats aan die niet zomaar voor iedereen openstaat. Alle aangesloten bedrijven geven elke dag aan welke routes ze de volgende dag rijden en waar nog vrachtcapaciteit aanwezig is. Die informatie verwerken we voor hen en we handelen ook de onderlinge verrekening, ook voor verladers, voor hen af. We werken vooral voor kleinere bedrijven.

Ons verdienmodel is een dynamische beloning per transactie.

Doet u dit alleen in Nederland?
Voorlopig alleen in Nederland en Vlaanderen, maar over een maand of wat willen we ook de grens over, naar Duitsland en later het Verenigd Koninkrijk. We werken op dit ogenblik ook vrijwel alleen voor Nederlands binnenlands vervoer, en dan weer vooral in het palletvervoer en het transport van droge lading. In het binnenlands wegvervoer wordt gemiddeld nog 30% van de vrachtcapaciteit niet gebruikt; internationaal is dat 25%. We denken in 2019 zeker 70.000 vrachtautoritten te voorkomen, waarmee vijf ton aan CO2-uitstoot kan worden uitgespaard. Dat scheelt ook files op de weg. Verder kunnen verladers op inkoop besparen en kunnen vervoerders hun kosten terugbrengen.

Er zijn al heel wat vrachtuitwisselingsplatforms. Wat biedt uw bedrijf aan extra’s?

Wij doen de ‘pricing’, de onderlinge verrekening, en verzorgen de veiligheid van de uitwisseling. Deelnemers worden uitvoerig gescreend op kredietwaardigheid en de stabiliteit van hun dienstverlening. Deelnemers hoeven niet te investeren in nieuw materieel, want we helpen ze hun bestaande vrachtauto’s beter te benutten. Bij de proef, die vorig jaar oktober begon, bleek dat al in een duidelijke behoefte te voorzien.

Er zijn behalve openbare vrachtwisselingsplatforms ook al heel wat samenwerkingen van besloten groepen van verladers en vervoerders. Kunt u voor hen iets betekenen?
Dat doen we al. We werken bijvoorbeeld al samen met Palletways, de samenwerking van Europese palletvervoerders, en gaan dit waarschijnlijk ook doen voor TransMission, waarmee we binnenkort gesprekken over toetreding tot ons netwerk denken af te ronden. Het aardige is dat je zulke netwerken ook weer onderling kunt verbinden, waardoor verdere besparing op kosten en kilometers mogelijk wordt, in het belang van alle partijen.

U doet dit werk vast niet geheel gratis. Wat rekent Quicargo voor zijn diensten?
Ons verdienmodel is een dynamische beloning per transactie. We brengen aan beide partijen, verlader en vervoerder, 5 tot 10% in rekening, afhankelijk van het aantal pallets, de tijd waarbinnen die zijn vervoerd en nog wat factoren.

Denkt Quicargo uiteindelijk al het leeg rijden te kunnen verminderen, te beginnen in Nederland?
Dat zou wel heel ambitieus zijn. We hopen in de Benelux de lege laadruimte in vrachtauto’s in drie jaar tijd met 3% terug te brengen. Dat is voorlopig al ambitieus genoeg.

Quicargo ging vorig jaar van start met een half miljoen euro, bijeengebracht door investeerders. Tot de inleggers behoorde logistiek dienstverlener H&S Group. Als adviseurs werden de Amsterdamse hoogleraar Walther Ploos van Amstel, oud-TLN-directeur Peter Sierat en oud-TNT-directeur Benelux en Duitsland Willem Prinsen aangetrokken. Een vliegende start?
Vergeet mijn compagnons, Roni Liberman en Elad Yarkoni, niet. Dat zijn echte IT-experts. Die zijn in het vrachtvervoer over de weg van onschatbare waarde.