Havenbedrijf Rotterdam steekt honderdduizend euro in oprichting van een Port Innovation Lab.

Het samenwerkingsverband met ‘incubator’ YES!Delft moet ervoor zorgen dat innovatieve ideeën tot nieuwe bedrijvigheid leiden. ‘Een slimme haven is een succesvolle haven’, zegt Paul Smits, CFO van het Havenbedrijf.


Het Port Innovation Lab moet helpen bestaande en nieuwe vraagstukken om te zetten in schaalbare businessmodellen en nieuwe start-ups. De financieel directeur van het Havenbedrijf presenteerde het innovatielab vrijdag op een groot innovatiefestival op het terrein van de voormalige Rotterdamse Droogdok Maatschappij. Dit terrein werd de afgelopen jaren voor 100 miljoen euro verbouwd tot een broedplaats waar uitvinders, bedrijven en opleidingen elkaar treffen.

Waarom al die investeringen in innovatie?
‘Als je niet de grootste kunt zijn, moet je proberen de slimste te zijn. In 2003 was Rotterdam nog de grootste haven van de wereld. Hoewel we met 8% groeiden, gingen enkele Aziatische havens ons dat jaar voorbij. Dat is jammer, maar het gaat niet zozeer om de tonnage. Het gaat om meer toegevoegde waarde geven aan die overgeslagen tonnen. Olieterminals bijvoorbeeld hielden zich vroeger in Rotterdam uitsluitend met opslag bezig. Nu gebeuren hier steeds meer bewerkingen. Dat is mede te danken aan innovatieve bedrijven die hier een kans krijgen. Voor olieconcerns kan dat reden zijn om te blijven of om zich te vestigen.’

Waarom deze volgende stap, het Port Innovation Lab?
‘Dat moet bijdragen aan het ontstaan van een ecosysteem van grote en kleine bedrijven die elkaar weten te vinden. We hebben YES!Delft uitgedaagd daaraan bij te dragen. In deze Delftse ‘incubator’ – opgezet in samenwerking met de TU Delft – krijgen innovatieve start-ups een kans om zich te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat zij via het Port Innovation Lab in contact worden gebracht met bedrijven in het havengebied. Dat lukte tot op heden onvoldoende: toen we enige tijd geleden met een groep CEO’s uit het havengebied op bezoek gingen bij YES!Delft, bleek het merendeel dit initiatief helemaal niet te kennen. Da’s toch raar? Goede ideeën en goede start-ups redden het normaal gesproken niet in een isolement. Daarom moet je partijen die kunnen bijdragen aan hun groei bij elkaar zetten. Dat is ook het idee achter de RDM Campus. Die biedt daarnaast de kans om op kleine schaal te oefenen, het moet een keer mis kunnen gaan voor je in de roos schiet. De grondlegger van Sony probeerde het met blikjes tomaat voor hij groot werd met elektronica.’

Een domme haven zorgt voor minder mensen, een slimme haven levert juist werkgelegenheid op.

Wat schiet de transportwereld ermee op?
‘Heel veel. Een voorbeeld: het bedrijfje whereAt – een van de start-ups in YES!Delft – heeft een apparaatje ontwikkeld waarmee je in principe alles kunt traceren. Ook containers, je hangt het ding erin en de eindklant kan met een app exact volgen waar een product is. We gaan toe naar een wereld waarin alles met elkaar in verbinding staat. Naast laptops, camera’s en smartphones zijn straks ook machines en apparaten allemaal met elkaar verbonden. In 2020 zou het wereldwijd al gaan om zeker 30 miljard devices. Die ontwikkeling naar een ‘internet of things’ heeft grote gevolgen voor de transportwereld. De haven van Rotterdam is al een draaischijf, in de toekomst is het ook een machtige infohub. Daar mogen we de slag niet missen.’

Bij YES!Delft zijn ook innovatieve bedrijfjes bezig met robotisering. Gaat dit ook leiden tot een haven waarin minder mensen werken?
‘Nee, een domme haven zorgt voor minder mensen, een slimme haven levert juist werkgelegenheid op. Natuurlijk maken innovaties een eind aan sommige vormen van werkgelegenheid, maar voor het bouwen, bedienen en onderhouden van robots heb je ook mensen nodig.

Voor recente protesten tegen automatisering in de haven heeft u geen begrip?
‘Jawel, maar het is een typisch transitieverschijnsel. Het is niet leuk als jij je baan verliest, maar dat gebeurde tijdens de eerste en de tweede industriële revolutie ook. Het enige wat je kunt doen is mee veranderen. Dat geldt voor mensen, maar ook voor havens.’

Wanneer bent u tevreden over het Port Innovation Lab?
‘Als het er in slaagt enkele tientallen bedrijven en bedrijfjes met elkaar in contact te brengen. Na één jaar gaan we bekijken in hoeverre dat is gelukt. Daarna besluiten we over voortzetting van het project.’