Van Nieuwenhuizen maakte geld vrij nadat de regio had aangegeven zelf ook nog eens 15 miljoen neer te leggen. Bovendien staan regionale overheden garant voor eventuele risico’s.

Er wordt al langer gesproken over het breder maken van de sluis en de financiering daarvan. Eerder dit jaar reserveerde het kabinet al 40 miljoen extra voor het project, maar er bleef een tekort van 45 miljoen.

Versobering

Om de financiering rond te definitief krijgen moesten de minister en de regio bijspringen en worden de plannen soberder uitgevoerd. Zo krijgen de bruggen, net als in de huidige situatie, geen vluchtstroken. Dit levert 7 miljoen euro op. Ook wordt er 9 miljoen euro aan btw bespaard, doordat de regio het project uitvoert. Het hele project kost naar schatting 215 miljoen euro.

Er is vanuit de provincies Friesland, Overijssel, Flevoland en Drenthe al lange tijd gelobbyd voor de verbreding van de Kornwerderzandsluis. Een verruiming betekent een directe verbinding met open zee, waardoor het toegankelijk wordt voor shortsea-diensten.

Jachtbouwers

Ook voor jachtbouwers is het van belang. De jachten komen na de bouw niet meer terug op de werf, omdat de schepen niet door de sluis passen. Met de verbreding kan onderhoud gewoon bij de jachtbouwers plaatsvinden.

Gedeputeerde Kielstra zegt in de Leeuwarder Courant dat het nieuwe complex er uiterlijk in 2025 moet liggen. Hij verwacht dat de bouw ruim twee jaar in beslag neemt.

Lees ook: Kabinet maakt 40 miljoen vrij voor sluis Kornwerderzand