Via het Noord West Connect beogen de partijen kennis, ervaring en het initiëren van acties rond het overhevelen van wegtransport naar vervoer via het spoor, binnenvaart en short sea in de regio te bundelen. Die gezamenlijke aanpak moet initiatieven meer kansrijk maken.

Daarbij wordt volgens programmamanager Sjoerd Sjoerdsma de WeConnekt-app gebruikt om ‘snel te zien of er een match gemaakt kan worden op een bepaalde corridor’ voor verladers. Zijn er mogelijkheden, dan begeleidt Noord West Connect het traject, aldus Sjoerdsma. ‘Bij succes is er verder ruimte voor werving van extra lading. De opgedane kennis en ervaring komt ter beschikking van andere kansrijke corridors’, vervolgt hij.

Sjoerd Sjoerdsma is voor een jaar als programmamanager ingehuurd en organiseert samen met de partners bijeenkomsten met verladers uit de regio. Hij werkt ook samen met reeds bestaande initiatieven van onder andere The Blue Road en Rail Cargo Information Netherlands.