Daarmee moet ‘een van de duurste files van Nederland’ worden opgelost. Maar gebruikers van de snelweg, een belangrijke verbinding tussen de haven van Rotterdam en het Duitse achterland, moeten nog jaren geduld hebben: de eerste schop gaat naar verwachting pas in 2025 de grond in.

Van Nieuwenhuizen heeft nu een zogenoemde startbeslissing genomen. Nu begint de wettelijk verplichte MIRT-verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) waarin wordt onderzocht hoe het knelpunt het best kan worden opgelost. Dat moet in 2020 uitmonden in een een voorkeursbeslissing.

Onderzocht wordt onder meer of de weg moet worden verbreed tot 2×3 rijstroken. Het ministerie werkt verder samen met de provincies Gelderland en Zuid-Holland aan een pakket maatregelen dat op kortere termijn soelaas moet bieden. Daarbij gaat het onder meer om automobilisten stimuleren de spits te mijden en om het verlengen van invoegstroken.

TLN-voorzitter Arthur van Dijk is blij ‘dat de minister nu gehoor geeft aan deze wens van TLN’. Hij zegt in een persbericht dat bestaande infrastructuur beter benut moet worden, het weggebruik moet worden beprijsd, maar ook dat er gebouwd moet worden. ‘En op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem is dat heel hard nodig’, aldus Van Dijk.