De overkappingsprojecten, fietsbruggen en groen- en parkprojecten zijn samen goed voor een investering van 1,25 miljard euro. De stad Antwerpen en haar havenbedrijf leggen hiervan 250 miljoen op tafel. Ook de Vlaamse regering betaalt mee. Dit is het resultaat van het ‘Toekomstverbond’ dat de Vlaamse regering, de stad Antwerpen en diverse burgerbewegingen in maart vorig jaar sloten. Daarmee zagen ze af van een conflictmodel en aanslepende juridische procedures rond de nieuwe verbinding tussen beide Schelde-oevers en de voltooiing hierdoor van de Antwerpse ring.

Congestie

De 18 projecten zijn gekozen uit een langere lijst met 31 stuks. De beoordeling van de leefbaarheid hield rekening met de impact op de luchtkwaliteit, geluidsreductie, ecologie, klimaat en mobiliteit. Ze omvatten onder meer de aanleg van twee nieuwe parken. Essentieel hierin zijn de fietsinfrastructuur in de nieuwe groenbuffers en fietsbruggen over de E17 en over de Schelde. Door de congestie van het woon-werkverkeer grijpen almaar meer mensen uit de provincie naar een elektrische fiets om zich naar hun arbeidsplaats in Antwerpen-stad te begeven. Maar de reeds beschikbare fietsroutes hebben een beperkte capaciteit.

Sommige werken zullen vermoedelijk tijdens hun uitvoering de verkeersproblemen doen toenemen. Zo verdwijnt het viaduct naast het Sportpaleis, doordat het noordelijke deel van de Ring wordt verlaagd om de aanleg van latere overkappingen mogelijk te maken. De Ring wordt in een sleuf parallel aan het Lobroekdok aangelegd. In het zuiden van de stad krijgt ook de A12 een overkapping, over een lengte van 620 meter. Alles samen wordt er zowat 3,25 kilometer autosnelweg overkapt. Sommige werken zouden al begin 2019 van start kunnen gaan.