Jeroen de Haas maakt sinds 2013 al deel uit van de Raad van Commissarissen. Die bestaat nu dus uit vier in plaats van vijf personen: Willemijn Maas, Anne Marie Magis, Mieke Pigeaud-Wijdeveld en voorzitter Jeroen de Haas. Voorlopig blijft dit de samenstelling, aldus de woordvoerder van het havenbedrijf.

De Haas stond tot enkele jaren geleden bekend als ‘Mr. Eneco’, hij was van 2007 tot 2018 ceo van dat energiebedrijf. Hij is sinds deze maand ook voorzitter geworden van de RvC van het zakelijke energienetwerk Groendus, bestaande uit vijf gefuseerde duurzame energiebedrijven. Voor zijn voorzittersrol was hij een jaar lang de ceo van het bedrijf. Daarnaast valt op zijn LinkedIn-pagina te lezen dat De Haas momenteel nog zeven andere functies bekleed waaronder voorzitter van de Raad van Toezicht van scheepvaart- en transportonderneming Royal Wagenborg.