Dat blijkt uit de laatst gedeponeerde jaarrekening van de logistieke dienstverlener, waartoe onder meer TMA Terminals behoort dat in de Amsterdamse haven de oude ACT-terminal en de USA-terminal exploiteert.

Van de totale omzet kwam 60 miljoen euro voor rekening van de Nederlandse activiteiten, terwijl de werkzaamheden van het Belgische dochterbedrijf TMA Antwerpen de overige 15,8 miljoen euro opleverden.

Hogere kosten

Het licht gedaalde resultaat over 2019 was blijkens de jaarrekening vooral toe te schrijven aan de hogere kosten die het bedrijf heeft gemaakt (+7,5 miljoen euro naar 71,3 miljoen euro). Die extra lasten zijn vooral terug te vinden bij de inhuur van onderaannemers (+4,8 miljoen euro) en de post extra kosten (+3,3 miljoen euro).

Bij de verschillende dochterondernemingen van TMA Logistics werkten 164 werknemers in 2019 (2018: 168), waarvan het gros (138) bij kernactiviteit TMA Terminals.