De nieuwe opslagtanks worden gebouwd bij de terminal in Vlaardingen, waar Vopak al ervaring heeft met de opslag van afvalstoffen als gebruikte bakolie en talk. De nieuwe tanks krijgen een gezamenlijke capaciteit van 64.000 kubieke meter.

Jaarcijfers

De coronacrisis had vorig jaar duidelijk impact op de industrieën waarvoor Vopak de opslag regelt, liet het bedrijf weten bij de presentatie van zijn jaarcijfers. ‘We hebben ongekende veranderingen gezien in vraag en aanbod van gas, chemicaliën en olie.’ Daarbij profiteerde de onderneming er ook van dat oliehandelaren in bepaalde perioden van het jaar naarstig op zoek waren naar opslagmogelijkheden, omdat de olieprijzen toen erg laag waren en ze speculeerden op latere prijsstijgingen.

De jaarcijfers zelf worden erg gekleurd omdat er sprake is van desinvesteringen en buitengewone posten. De operationele winst (ebit) bedroeg 492 miljoen euro, een jaar eerder was dat nog (inclusief de verkochte onderdelen) 539 miljoen. Maar Vopak blijft enthousiast over zijn toekomstkansen. De Rotterdamse onderneming benadrukte verder dat ze nog steeds op koers ligt om de kosten te verlagen.

De opslagtanks van Vopak waren in het vierde kwartaal van vorig jaar nog bijna even vol als in het kwartaal ervoor. De vraag naar opslag van olie, gassen en chemicaliën was daarmee nog steeds erg groot. De tanks waren afgelopen kwartaal voor 91 procent gevuld tegen 92 procent een meetperiode eerder. In dezelfde periode in 2019 waren de tanks voor 85 procent gevuld.