Je beschikt nu over de bunkervergunning, dus ik neem aan dat je de verplichting een goed idee vindt?

We kunnen hiermee transparantie bieden voor alle internationale klanten die naar Rotterdam komen. De klanten kunnen nu zien met wat voor een soort partijen ze in zee gaan en of het havenbedrijf achter deze partijen staat. Dus dit het is het begin van een kwaliteitsgarantie. Ik denk dat internationale klanten in het geval dat er discussie ontstaat, over kwantiteit of kwaliteit, zodoende altijd terug kunnen vallen op hun keuze en mensen ook aansprakelijk kunnen stellen.

Voor welke brandstoffen geldt de vergunning?

Alle brandstoffen die in de Rotterdamse haven geleverd worden. Stookolie, gasolie en de verschillende gradaties daarin, waaronder biodiesel. Voor lng gold al langer een vergunning.

Waarom is de vergunning voor lng al eerder ingevoerd?

Het bunkeren van lng is redelijk nieuw, dus daar moesten regels voor gemaakt worden. Vanuit de overheid was het op dat moment makkelijker om gelijk de vergunning te introduceren. Daarmee was er eigenlijk ook al direct een voorbeeld gesteld voor de rest van de markt.

In deze vergunning staan voor het eerst stoffen aangewezen die beslist niet in bunkers mogen worden aangetroffen. Klopt de hoeveelheid wel altijd?

Wij moeten bij de laadlocaties opgeven wat we gaan laden. Dat moet gecontroleerd worden door bijvoorbeeld lokale surveyor-bedrijven, of de kapitein aan boord moet dat opgeven. Uiteindelijk geven we ook op wat we daadwerkelijk gaan uitlossen. Door de vergunning kan dat stukje nu gegarandeerd worden naar de klanten die Rotterdam aandoen. Dus nu zit er precies de hoeveelheid in die een klant besteld heeft. Daar zitten zelfs nog verschillende gradaties in. Puur op tankinhoud bijvoorbeeld, maar we kunnen dadelijk ook overstappen op mass flow meters. Dan wordt het nog meer gecontroleerd en gecertificeerd. Daardoor krijg je een hogere gradatie in je bunkervergunning.

Waarom is de mass flow meter niet verplicht gesteld?

Klanten hebben de vrijheid om zelf te kiezen met welke vervoersbedrijven ze in zee willen gaan. Met of zonder mass flow meter. Als je pure transparantie wil geven en wil aantonen dat je uitlevert met een garantie vanuit het NMi (Nederlands Meetinstituut, red.), kiest een bunkeraar voor een mass flow meter. Die verplichting komt er vanzelf wel. De markt differentieert zichzelf wel in wat er nodig is.

Waarom is de bunkervergunning verplicht en de mass flow meter niet?

Een mass flow meter is een behoorlijke investering, van gemiddeld tussen de 100.000 en 150.000 euro. Daar zitten ook nog bepaalde levertijden aan vast. Dus dat kan je niet in een keer verplicht stellen.

Hoe wordt er gesjoemeld tijdens het bunkeren?

De chief engineers meten op een bepaalde manier het schip. En er worden samples genomen die andere uitslagen hebben dan de sample vanuit de walinstallatie. Al met al kan de interpretatie van cijfers een verschil opleveren. Middels de bunkervergunning kun je zien wat er getankt wordt. Die vergunning dwingt ook af dat iedereen transparant moet zijn in de cijfers en de hele operatie waardoor Rotterdam een betrouwbaarheidspositie krijgt binnen de bunkermarkt.

In 1994 deed de gemeente Rotterdam al onderzoek naar de mogelijkheden om een bunkervergunning verplicht te stellen. Waarom heeft het zo lang geduurd?

Ik denk dat de internationale klanten het niet nodig vonden. Hetzelfde gold voor de verschillende stakeholders: vervoersbedrijven, lokale suppliers en de grote oliemaatschappijen. Die hebben de afgelopen dertig jaar getracht om het zelf te reguleren. Maar ik denk dat de maatschappij meer transparantie en meer sturing vanuit de overheid nodig heeft, zodat een klant ergens op terug kan vallen als er getwijfeld wordt aan de kwantiteit of kwaliteit van het product dat in Rotterdam gekocht is.

In de Rotterdamse haven is het nu goed geregeld. In hoeverre denk je dat meer bunkerbedrijven nu in Rotterdam komen tanken?

De internationale markt moet langzaam adopteren dat er meer transparantie wordt geboden middels het vergunningstelsel en dat het meer controleerbaar is. Dus dat hele negatieve imago wat Rotterdam heeft als bunkerhaven, ondanks dat het de grootste bunkerhaven van Europa is, moet verdwijnen. Die naam moet eerst weer gezuiverd worden. Daar zal een aantal jaar overheen gaan. Prijs is één ding, maar als klant moet je ook de kwaliteit krijgen die je verwacht. De bunkervergunning moet ertoe leiden dat we met zijn allen weer een stukje betrouwbaarder zijn.

Bekijk het interview met Niels Groenewold op NT TV: