Vorige week werd in de Rotterdamse haven ook al een soortgelijke bolder geïnstalleerd op de kade van de Hutchison Ports ECT Delta terminal, op de Maasvlakte.

Bolders

De haven van Antwerpen telt zo’n 120 kilometer aan kaaimuren en 7000 meerpalen en bolders. Hieraan bevestigen schepen hun touwen wanneer ze aanmeren. Zo bewegen schepen niet tijdens het lossen en laden. Bij wind of storm zetten scheepstouwen van grote zeeschepen een enorme trekkracht op de meerpalen en bolders.

Bolders zijn met hun bout- of ankerverbindingen bij slechte weersomstandigheden gevoeliger dan meerpalen. Als zo’n bolder, 650 kilo aan staal, loskomt bestaat het risico dat een schip afdrijft of dat er gewonden vallen. Regelmatige inspectie en onderhoud zijn volgens het havenbedrijf dan ook noodzakelijk.

Data

Om de spanning in de boutverbinding van bolders te meten en te waarschuwen wanneer een bolder dreigt los te komen of af te breken, is dit digitale systeem bedacht. De Bollard Monitor bestaat uit twee ingebouwde sensoren, die de spanning en spanningswisselingen op het montagesysteem meten. Het systeem verzendt iedere 15 minuten de informatie, die permanent wordt geregistreerd, via een draadloze verbinding en visualiseert deze via een dashboard.

Deze data helpt de operationele dienst van het havenbedrijf om het preventief onderhoud van de bolders te verbeteren. In plaats van de controles ter plaatse, geven de sensoren automatisch en direct aan wanneer de boutverbindingen van bolders overbelast worden, aldus Zensor.