Volgens dat stuk kunnen van waterstof afgeleide energiedragers als ammoniak, methanol en synthetisch methaan tegen 2030-2035 kostendekkend hernieuwbare energie en grondstoffen leveren. Die energiedragers zouden dan per schip via Antwerpen en Zeebrugge moeten worden aangevoerd en via pijpleidingen naar de verbruikers worden getransporteerd.

De waterstofimportcoalitie is een samenwerkingsverband van de havens van Antwerpen en Zeebrugge, baggeraar Deme, gasrederij Exmar, netbeheerder Fluxys, stroomproducent Engie en de koepelorganisatie Waterstofnet. Volgens het zevental kan België zelf niet genoeg hernieuwbare energie produceren om de CO2-uitstoot in 2050 tot nul te reduceren en zal er dus een importketen moeten worden opgezet.

Chemisch complex

CEO Jacques Vandermeiren van Port of Antwerp stelt dat ‘de uitkomst van deze studie en verdere vervolgstappen veelbelovende perspectieven bieden naar grootschalige waterstoftoepassingen’. Volgens hem ligt een rol voor Antwerpen als ‘actieve voortrekker van de waterstofeconomie’ voor de hand gezien de omvang van het chemische complex in de Belgische haven. Ook havenschepen Annick De Ridder ziet ‘een voorbeeldfunctie voor andere havens en regio’s’.

Volgens de havenbeheerder is met de doorgedreven haalbaarheidsstudie ‘de basis gelegd voor concrete vervolgstappen, zoals pilootprojecten voor de levering van duurzame energie door middel van groene moleculen uit landen waar wind en zon in overvloed beschikbaar zijn’.