Doordat de bolder de kracht van de trossen meet, kan volgens het havenbedrijf de veiligheid real time in de gaten worden gehouden en ontstaat er meer inzicht in welke schepen aan welke kade kunnen liggen.

Meten

Meten van troskrachten was tot nu toe niet mogelijk, aldus het havenbedrijf. Bij het ontbreken van exacte meetgegevens van afgemeerde schepen wordt daarom uitgegaan van de maximale belasting van schepen op trossen en kademuren. Door verschil in lokale situaties wijken de werkelijke krachten af. De nieuwe bolder kan helpen daar een beter inzicht in te krijgen.

Als er kracht komt te staan op een bolder, beweegt deze minimaal. Een sensor legt die gemeten kracht vast en verstuurt die direct naar het Havenbedrijf Rotterdam. Voordat de bolder geïnstalleerd werd, is deze succesvol getest op een testbank in Zwijndrecht waar Straatman gevestigd is.