De havenbeheerder roept de minister Carola Schouten (Landbouw) en Eric Wiebes (EZK) op om de positie van de haven met ‘een passend en internationaal ingebed beleid voortvarend te ondersteunen’. Volgens HbR staan de Nederlandse havens nu op achterstand doordat de stikstofcrisis ervoor zorgt dat er te weinig vergunningen worden afgegeven. Daarnaast zijn ze bezorgd over het Nederlandse plan om een eigen CO2-heffing in te voeren.

De haven wijst erop dat de industrie bij het aanvragen van een vergunning het uitgangspunt van Best Beschikbare Technieken (BBT) moet toepassen, maar andere sectoren niet. Volgens HbR zou een brede BBT-verplichting veel stikreductie vrijmaken ten gunste van natuurherstel en economische activiteiten, ‘waaronder klimaatprojecten’. Dat laatste lijkt een verwijzing naar het Porthos-project om CO2 af te vangen en op te slaan.

Daarnaast komen investeringsprojecten in gevaar door het plan om een nationale CO2-heffing in te voeren bovenop de Europese ETS-prijs, terwijl deze bedrijven produceren voor en concurreren op dezelfde Europese markt, aldus HbR. Die wijst erop dat de Rotterdamse haven met het Porthos-project en sluiting van de kolencentrales 40% van de nationale klimaatdoelstelling kan realiseren.