‘De Amsterdamse haven is uniek en heeft ons door de eeuwen heen voorspoed gebracht. Dat willen we behouden. Daarom moeten we nu al anticiperen op economische ontwikkelingen die de haven nieuwe kansen bieden. We willen als stad de banden nauwer aanhalen en onze ambities verwezenlijken samen met zowel de haven als de daar gevestigde bedrijven en de regionale partners.’

Herijking

In de nieuwe havenvisie wil het college ‘richting’ geven aan de ontwikkeling van de haven en de ‘herijking van het aandeelhouderschap van het Havenbedrijf’.  Het is daarbij voor het eerst dat het gemeentebestuur een dergelijke visie aan de hand van vijf publieke belangen vorm gaat geven, stelt de havenwethouder. Het gaat daarbij om klimaatneutraal/circulair,  de haven als nautisch logistiek knooppunt en industrieterrein, woningbouw en het veilig gebruik van de nautische ruimte. ‘Deze publieke belangen moeten niet alleen de toekomst van de haven en haveninfrastructuur waarborgen, maar ook kansen creëren om de stad en regio de komende decennia leefbaar en economisch sterk te houden’, schrijft Everhardt. ‘Bij alle afwegingen speelt daarbij de schaarse ruimte een grote rol’, stelt de havenwethouder verder zonder concreet te worden.

In het recente havendebat Amsterdam van Nieuwsblad Transport wees de havenwethouder erop dat er nog veel terreinwinst valt behalen in het havengebied door onder meer slimme combinaties te maken. Hij wees er daarbij wel op dat op de lange termijn ook gekeken moet worden naar de de uitbouw van het westelijk havengebied met de Houtrakpolder in de gemeente Haarlemmermeer.

Handrem

Directeur Kees Noorman van de Amsterdamse ondernemersvereniging Oram schrijft in een reactie dat ‘het goed is’ dat Amsterdam ‘zich meer dan eerder bekommert om de haven’. De Oram-directeur ziet dat als een erkenning door het college van de haven als banenmotor voor de hoofdstad. ‘De deze week verschenen havenmonitor toont weer aan: 3.500 banen erbij in drie jaar in de Amsterdamse haven. In dat licht  mag de gemeentelijk visie nog wel wat positiever en niet zo met de handrem erop’, aldus Noorman.

De Amsterdamse haven biedt werk aan circa 35.000 werknemers en beslaat ruim 1.600 hectare. In het Noordzeekanaalrgebied (havens van Amsterdam, Zaanstad, Beverwijk en Velsen/IJmuiden), gaat het om totaal 70.000 werknemers.

Ruimte geven aan de haven is volgens Noorman verder ‘cruciaal’ om de ambities die Amsterdam heeft op het gebied van energietransitie en circulaire economie te realiseren, maar ook om bedrijven te verplaatsen die geraakt worden door de transformatie naar woningbouw. ‘We zien nu al dat dat laatste heel moeilijk gaat. De gemeente rekent zich rijk en denkt dat alles te combineren valt maar de praktijk is veel weerbarstiger. Ruimte geven geldt overigens ook voor het verzelfstandigde havenbedrijf: die moet voldoende ruimte hebben om haar rol te kunnen vervullen.

Houtrakpolder

Daarom wil hij dat Amsterdam snel aan de slag gaat met de uitbouw van de haven aan de westelijke kant met de nabijgelegen Houtrakpolder. Noorman vindt  het onverantwoordelijk dat Everhardt daar nog 15 tot 20 jaar mee wil wachten. ‘Achterover leunen en wachten is hier echter wat je juist niet moet doen. Een nieuw stuk haven bouwen kost tijd. Zeker in dit drukke gebied. De gesprekken zouden nu moeten beginnen.’

Noorman mist in de nota verder ‘de onverdeelde aandacht voor een goed vestigingsklimaat. ‘De gemeente zou zich in zijn ogen hard moeten maken voor een gunstig vestigings- en investeringsklimaat.’