Havenbedrijf Rotterdam probeert te redden wat er te redden valt, maar moet vechten tegen het in het buitenland levende beeld dat er in Nederland als gevolg van de stikstofproblematiek niets meer gebouwd kan worden. Dat kan echter wel degelijk, betoogt diens milieu-directeur Eric van der Schans (pag. 8), maar dat vraagt wel veel creativiteit, moeite en een extra investering in onderzoekskosten. Want zonder gedegen onderzoek naar de effecten van de stikstofuitstoot als gevolg van de bouw van een nieuwe terminal of een distributiecentrum is een vergunningaanvraag op voorhand kansloos.

Het strakke keurslijf waarin Nederland zichzelf heeft geperst, noopt de havenbeheerder om zich in vreemde bochten te wringen. Zo zit het Havenbedrijf sinds enige tijd aan tafel met een groep Nieuwkoopse boeren, met als inzet het leasen van stikstof-emissierechten. Door op dit soort creatieve manieren stikstofruimte bij elkaar te sprokkelen, zouden in de haven weer wat projecten vlot getrokken kunnen worden. De havenbeheerder heeft weinig andere keus dan zich van dit soort kunst- en vliegwerk te bedienen.

Een veel effectievere manier zou zijn om de agrarische sector, met afstand de grootste stikstofbron, te dwingen de uitstoot van de schadelijke stof flink te reduceren. Maar wie dat al te nadrukkelijk oppert, loopt het risico de toorn van de boeren over zich af te roepen. Die draaien hun hand niet om voor nieuwe trekkeroptochten naar het Malieveld.

Die blijken een uiterst effectief actiemiddel. Het zittende kabinet beperkt zich tot lapmiddelen, zoals onderzoek naar eiwitarm veevoer, en schrikt ervoor terug om de massale ammoniakuitstoot van megastallen aan te pakken. Ietwat moedeloos constateert de havenbeheerder dat er van dit kabinet nauwelijks nog daadkracht te verwachten valt om het stikstofprobleem op te lossen. Hij heeft de blik daarom nu al gericht op de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart volgend jaar, in de hoop dat die leiden tot een coalitie die het probleem wel durft aan te pakken.

Deze krant houdt zich normaal gesproken verre van het geven van stemadviezen. Maar voor wie de Rotterdamse haven, en daarmee een groot deel van de Nederlandse logistiek sector, een warm hart toedraagt, toch de volgende overweging. Misschien is het verstandig om bij de stemkeuze rekening te houden met de bereidheid van politieke partijen om de stikstofuitstoot door de landbouw echt aan te pakken en de trekkerterreur van de boeren te trotseren.