De vakbonden hebben met de directie afgesproken dat de automatische prijscompensatie (apc) in de cao blijft staan. De salarissen worden per 1 april 2020 en per 1 april 2021 opgehoogd met de apc. ‘Per kwartaal overleggen we dan met de directie of daadwerkelijke uitbetaling mogelijk is’, zegt onderhandelaar Tjeerd Orie (CNV Vakmensen).

‘In oktober krijgt iedereen alvast een netto voorschot van 200 euro. Op deze manier blijft de prijscompensatie wel bestaan en houden we tegelijkertijd rekening met de moeilijke situatie van het bedrijf. Zo is de loonontwikkeling niet meer een kwestie die voorbehouden is aan de werkgever, zoals de directie eerst van plan was, maar is het moment van uitbetaling nu een zaak van overleg tussen vakbonden en werkgever. Het is mooi dat we er op deze manier toch uit zijn gekomen.’

Ultimatum

Het cao-resultaat maakt een einde aan een hoog opgelopen conflict met de directie van Verbrugge Terminals en de bonden. De cao voor de ongeveer 500 werknemers van het overslagbedrijf was al eind vorig jaar verlopen. Op 4 september stelden de vakbonden een ultimatum, waar de directie van Verbrugge Terminals aanvankelijk geen gehoor aan gaf.

Acties hingen in de lucht, aldus de vakbonden. ‘Tegelijkertijd zat niemand daar echt op te wachten, want het is duidelijk dat het bedrijf er slecht voor staat. Iedereen houdt graag zijn baan, maar behoud van koopkracht is óók belangrijk. Dat gaf veel spanning in het bedrijf. We zijn blij dat het uiteindelijk toch is gelukt om een passende afspraak te maken over het behoud van de automatische prijscompensatie.’ Aldus CNV Vakmensen en FNV Havens.

De vakbonden zullen het onderhandelingsresultaat met een positief advies voorleggen aan de leden.