De wegwijzer is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, DMCR Milieudienst Rijnmond en het ministerie van Binnenlandse Zaken en moet inzicht geven in de vergunningplicht van milieubelastende activiteiten. Het gaat vooral om de wet- en regelgeving op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

De Omgevingswet is inmiddels een aantal keer uitgesteld. De planning is nu dat de wet in 2022 in werking treedt. Binnen de Omgevingswet worden wetten voor de leefomgeving gebundeld en gemoderniseerd.

Wennen

Hoe positief de komst van deze nieuwe Omgevingswet ook is, verandering gaat altijd gepaard met wennen aan de nieuwe werkwijze en processen, zegt het Havenbedrijf. Eén van de gebieden waar dat vooral voor geldt, is het aanvragen van een vergunning voor milieubelastende activiteiten. Volgens Port of Rotterdam hebben veel bedrijven in de Rotterdamse haven hier veel mee te maken. De wegwijzer ook goed bruikbaar voor andere havengebieden.

De wegwijzer is tot stand gekomen op basis van de behoefte die door het bedrijfsleven zelf tijdens de consultatie naar voren is gebracht. Deze samenwerking van bedrijfsleven en uitvoerende en handhavende overheden past daarom perfect in het gedachtegoed van de Omgevingswet, zeggen de initiatiefnemers.