In totaal werd er in de havens 24 miljoen ton overgeslagen. Vooral het autotransport via de havens van Emden en Cuxhaven liep sterk terug met bijna 40%, terwijl de containerterminal Wilhelmshaven het volume met een derde zag dalen naar 222.400 teu.

Cuxhaven liep intussen de meeste volumeschade op tijdens de eerste helft van dit jaar door de coronacrisis. De totale overslag halveerde vergeleken met dezelfde periode vorig jaar in de havenstad.

De kleinere havens in de Duitse deelstaat (Stade, Oldenburg en Papenburg) hadden minder last hadden van de crisis en lieten zelfs een lichte volumegroei zien.