Het gaat vooralsnog om een concessiecontract met North Sea Port voor een industrieel perceel van 27.950 vierkante meter in Vlissingen. VoltH2 is gestart met de planning en ontwikkeling van de bouw van een groene waterstoffabriek met opslag-, tank- en distributiemogelijkheden. De overeenkomst voorziet ook de mogelijke realisatie van een pijpleiding naar een tankerafnamepunt.

25 MW elektrolyse

Het plan bestaat uit een 25 MW elektrolyse-eenheid. VoltH2 gebruikt hierbij bestaande technologie. De fabriek moet jaarlijks tot 3.600 ton groene waterstof produceren. Via de integratie van opslag van waterstof kunnen lokale tankstations ook bevoorraad worden. De groene waterstoffabriek is uitbreidbaar tot 100 MW met een potentiële productie van 14.400 ton groene waterstof per jaar.

De locatie is toegankelijk via de weg, het spoor en de waterwegen voor de levering en distributie van groene waterstof in de ruimere omgeving of naar het gasnetwerk. De investering voor de eerste fase is begroot op 35 miljoen euro, de jaren daarna loopt die op tot meer dan 100 miljoen euro.

De locatie bevindt zich in Vlissingen naast de bestaande Sloe-gascentrale en dicht bij andere belangrijke industriële bedrijven die in de toekomst ook groene waterstof gaan gebruiken, naast blauwe en grijze waterstof. VoltH2 onderzoekt eveneens de haalbaarheid van een waterstofvulpunt voor vrachtwagens.

waterstoffabriek Vlissingen