Wat houdt de pilot van Secure Container Release in het kort in?

Er wordt een op blockchain gebaseerde oplossing gebruikt die vrijgave-rechten voor importcontainers omzet van een pincode naar een digitale token. De blockchaintechnologie voorkomt dat dit recht gestolen of gekopieerd kan worden. Het vrijgaveproces zal zo niet alleen efficiënter verlopen, maar ook veiliger voor iedereen die in de keten bij het proces betrokken is.

Hoe verloopt het proces van containerafhandeling normaal gesproken?

Nu hebben we te maken met een aaneenschakeling van e-mails en belletjes van alle verschillende partijen die erbij betrokken zijn. Als MSC Global zijn we al jaren aan het denken hoe dat efficiënter kan. Daar hebben wij niet alleen als rederij belang bij, het is ook belangrijk voor onze klanten en voor de vervoerders.

De nieuwe werkwijze moet fraude tegengaan. Heb je daar nu veel mee te maken?

Het huidige systeem is inderdaad fraudegevoelig. MSC krijgt er op incidentele basis mee te maken. Het gebeurt niet veel, maar op het moment dat een lading weg raakt, zijn de financiële gevolgen wel gigantisch en hebben we te maken met forse claims. Ook vanuit Havenbedrijf Rotterdam en de havenpolitie is er niet voor niets zoveel aandacht voor deze pilot. Dankzij het systeem van Secure Container Release geven we alleen de secure pincode aan de partij die de container komt ophalen. Het systeem is qua veiligheid te vergelijken met bancaire toepassingen, waarbij de beveiliging van data zeer sterk is. De veiligheid zal dus zeker beter worden gewaarborgd.

Wat verwacht MSC van de pilot?

We voeren de eerste tests vanaf september uit. Vervolgens loopt de pilot zo’n drie tot vier maanden. In België loopt het al omdat T-Mining – de startup die deze oplossing heeft ontwikkeld – in Antwerpen is gevestigd. Zij zijn al zeker twee jaar in België bezig om het concept van Secure Container Release uit te rollen. Ik weet dat het project daar goed verloopt. Zowel de terminal, de rederij, de klant als de vervoerders zijn daar tevreden met de mate van veiligheid en efficiëntie die door het nieuwe systeem wordt geboden.

Geen enkele kritische noot?

Vanuit technisch en operationeel oogpunt verwacht ik geen noemenswaardige obstakels. Het systeem is immers uitgebreid bij onze zuiderburen getest. Wat wel de nodige tijd zal vergen, is dat we met z’n allen gaan overschakelen op een andere werkwijze. Alle partijen in de markt zullen hier aan moeten wennen. Blockchain klinkt immers heel abstract. Ik ben benieuwd hoe de realiteit eruit ziet. Hoe het systeem in de praktijk werkt voor alle partijen, moet blijken uit de pilot.

Draagt MSC ook bij aan de kosten die de pilot met zich meeneemt?

Havenbedrijf Rotterdam neemt het merendeel van de pilotkosten voor haar rekening, maar alle deelnemende partijen dragen naar rato bij. Wij merken dat alle partijen bereid zijn om hierin te investeren. Er is immers behoefte aan een gezamenlijke oplossing. Waar ik wel nog vragen over heb, is wie straks de kosten gaat dragen als dit een go-life product wordt. Hoe worden de kosten dan verdeeld over de hele keten van rederijen, marktpartijen en transporteurs?

Waarom zijn systemen als Secure Container Release kansrijk?

Rotterdam heeft niet voor niets het thema ‘slimme haven’ hoog op de agenda staan. Digitalisatie is een hot item in onze branche. De komende jaren zal de rederij-wereld steeds meer gebruik gaan maken van dit soort technologieën en softwarematige oplossingen.

Op welke wijze is MSC verder met digitalisering bezig?

MSC is één van de oprichters van DCSA, de Digital Container Shipping Association. Dat is een joint venture van alle grote rederijen in de wereld en heeft als thuisbasis Amsterdam. Het doel van DCSA is om digitalisatie en uniformiteit onder shipping lines verder op de kaart te zetten. Daarin werken we nadrukkelijk samen met onze concullega’s. Uniformiteit is niet alleen voordelig voor de rederijen, maar ook voor de havens die we wereldwijd aandoen, voor onze klanten en voor andere vervoerders.

De proef waarbij containers niet meer op basis van een pincode worden afgehaald, maar via een app op basis van blockchain, zal drie maanden duren. Deelnemers zijn MSC, CMA CGM, Hapag-Lloyd, ONE-Line, Hutchison Ports ECT Rotterdam, Rotterdam Fruit Wharf, Milestone Fresh, VTO en Portmade en appbouwer T-Mining. De token kan worden doorgegeven aan elke volgende partij die bij de containerafhandeling is betrokken.