Topman Koen Overtoom van Haven Amsterdam maakte in een toelichting op de vervoerscijfers duidelijk niet verrast te zijn door de dalende kolenoverslag. Het sluiten van de kolencentrale Hembrug speelde een voorname rol. Daarbij heeft het havenbedrijf zich als doel gesteld om in 2030 geheel afscheid te nemen van de kolenoverslag. ‘De afname is dus geheel in lijn met de verwachtingen’.

Totale verlies

Behalve de kolenoverslag daalde in de Amsterdamse haven ook de overslag van granen (-15,4%), het stukgoed (-18,2%) en containers (-31,6%) fors, waardoor het totale verlies in de droge bulk op 21% uitkwam.

De daling in het containervervoer schrijft de Amsterdamse havendirecteur geheel toe aan de coronacrisis. Enkele nieuwe lijndiensten in de shortsea van rederij Samskip kwamen door de crisis ‘gedeeltelijk stil te liggen’, stelt hij.

Daarnaast slonk de overslag van transportbrandstoffen, de grootste ladingaanbieder in de Amsterdamse haven. Het volume aan benzine en kerosine nam met iets meer dan 5% af naar 24,7 miljoen ton.

Niet pessimistisch

Overtoom is ondanks de ’significante daling’ van het ladingaanbod in de eerste helft van dit jaar ‘niet pessimistisch’ over de rest van het jaar. Hij wijst erop dat de maanden februari tot en met april ‘zwaar waren’, maar dat het ladingaanbod zich in mei tot en met juli herstelde en uitkwam ‘op het niveau van vorig jaar’, toen de haven volgens hem ‘een bijzonder goed eerste halfjaar draaide’. Als de trend zich doorzet in de tweede helft van het jaar, rekent de topman op een totaal volumeverlies voor de Amsterdam haven van rond de 10% naar 76 tot 78 miljoen ton.

Overtoom stelt dat de haven ‘onder moeilijke omstandigheden’ tijdens de coronacrisis de schade beperkt heeft weten te houden. Zo daalde de aan- en afvoer van kerosine en benzine in de maanden februari tot en met april door het stopzetten van het meeste luchtvaartverkeer op Schiphol en het mindere wegvervoer, maar ‘dan valt uiteindelijk het volumeverlies van 5% mee’. Hij stelt verder dat de markt voor brandstoffen weer aantrekt. ‘Je ziet dat ook op de wegen. De files zijn terug.’

Overtoom betoogt dat de havens aan het Noordzeekanaal ‘als vitale infrastructuur’ hun steentje hebben bijgedragen om de economie draaiende te houden. Daarbij kenden de distributeurs van levensmiddelen en pakketten ‘een erg druk halfjaar’.

IJmuiden

De overslag in de haven van IJmuiden daalde intussen met 3,4% naar 8,7 miljoen ton. In die cijfers zit ook de overslag van Tata Steel verdisconteerd. Dat die overslag minder hard is geraakt dit voorjaar, kan volgens Overtoom samenhangen met voorraadopbouw bij het bedrijf. Daardoor zou een grotere afname later in het jaar nog kunnen komen. Haven Beverwijk (194.000 ton) zag de overslag met 44,3% afnemen, terwijl Zaanstad de overslag, hoofdzakelijk cacao, wist te verhogen, met 15,3% naar 84.000 ton.