Het is een van de opvallendste afspraken in de nieuwe cao, die door de leden van FNV Havens is goedgekeurd. Volgens bestuurder Niek Stam reserveert het bedrijf, dat een ferryterminal in het Europoort-gebied exploiteert, 3% van de loonsom om mensen met zwaar lichamelijk werd eerder te kunnen laten stoppen met werken.

Uitkering

Verder is overeengekomen dat iedereen naast de automatische prijscompensatie een uitkering van 400 euro bruto ontvangt, ‘onder andere om de vakbondscontributie van te betalen’. Daar komt duizend euro per jaar bij als in dat jaar dividend aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.

Stam spreekt van een goed resultaat. Volgens hem hebben de leden loonsverhoging opzij gezet in ruil voor eerder stoppen met werken, ‘een groot issue in de haven’. Begin deze week bereikte de bond ook een akkoord met bulkoverslagbedrijf EBS over extra vrije dagen en eerder stoppen. Daarnaast gaan de lonen bij EBS in twee jaar met 2,25% omhoog.