Eerder legden medewerkers nog het werk neer, om hun eisen voor een betere cao kracht bij te zetten. In het onderhandelingsresultaat tussen de bonden en EBS is een loonsverhoging voor dit en volgend jaar van in totaal 2,25% afgesproken, meldt FNV Havens.

Zwaar-werk-regeling

Verder wordt 1% van de totale loonsom gereserveerd voor uitbreiding van de zwaar-werk-regeling. Volgens bestuurders Niek Stam kunnen mensen die zware lichamelijke arbeid hebben verricht daarmee drie jaar eerder stoppen met werken. Ze krijgen ruim een ton ter beschikking via een combinatie van een premie van 21.200 euro uit het zwaar werkfonds en gemiddeld 15.000 euro pensioenpremie per jaar.

Verder krijgen werknemers vanaf 61 jaar vijftien extra vakantiedagen tegen 90 procent salaris. Ook krijgen nieuwe mensen die in semi-continudienst werken dertien extra verlofdagen, waarmee ze op hetzelfde niveau komen als bestaande werknemers. FNV legt het onderhandelingsresultaat met een positief advies aan de leden voor.