De hoogste versie is maar liefst bijna zes meter hoog. De eyecatchers zijn geplaatst langs de snelfietsroute tussen Zaandam en Amsterdam.

Ruwe havengebied

Het project was uitbesteed aan ontwikkelaar Bright Up. ‘Konijnen zijn zacht, aaibaar en bewoners in het Havengebied. Ze dragen bij aan het verzachten van het ruwe havengebied. Door ze groot op de grote middenberm te plaatsen worden ze een belangrijk herkenningspunt op de route en onderbreken ze de langgerekte fietsroute tussen Amsterdam Centrum en Zaanstad’, meldt de ontwikkelaar.

Amsterdam is met maar liefst 900.000 stalen rossen ook de fietshoofdstad van Nederland. En daar lift Port of Amsterdam op mee. ‘Bij een haven denk je natuurlijk aan schepen, kranen en bedrijvigheid, maar toch is er veel meer zoals een mooie natuur. Ontdek dit op de fiets! Kies een van de vier routes en stop bij de infopunten. Daar vertellen kenners je in video’s over de scheepvaart, natuur en geschiedenis van de haven’, adviseert het havenbedrijf op haar website.

Aanbevelingen

Zo is één van de aanbevelingen de Hemhavenroute. ‘Je fietst hier eerst langs enorme bergen ‘droge bulkgoederen’. Wat dat zijn, leer je onderweg. En later ook zomaar langs plekken waar oeverzwaluwen en slechtvalken nestelen. Van stoer naar oer!’

Een andere tip is de Westhavenroute. ‘Deze route begint en eindigt in Noord. Onderweg fiets je langs de tastbare bewijzen van de nieuwe richting die de haven inslaat: die van de circulaire economie. We zijn wat dit betreft nog volop in ontwikkeling, vandaar dat je onderweg ook nog grote opslagtanks voor benzine tegenkomt’, aldus het Havenbedrijf.

Meer ervaren fietsers pakken de Ruigoordroute. ‘Deze langste van de vier havenfietsroutes levert de grootste contrasten op. Het illustere kunstenaarsdorpje Ruigoord grenst aan een bedrijf dat petroleum opslaat. En verderop fiets je zo van een eeuwenoude eendenkooi naar een fietspad met hypermoderne, klimaatneutrale verlichting.’

Hopelijk weten de toeristen die hieraan deelnemen allemaal dat fietsen in Amsterdam niet geschikt is voor angsthazen.