De huidige beweegbare Meulestedebrug is de afgelopen 65 jaar door het toenemende verkeer langs de weg en via het water steeds intensiever gebruikt en inmiddels toe aan verandering.

Belangrijk

De oude brug is een belangrijk knooppunt voor het havengebied van North Sea Port: in het zuiden van het havengebied – aan de noordrand van de stad Gent – en één van de weinige verbindingen tussen beide oevers, tussen de R4-West en R4-Oost.

De nieuwe, geheel witte, Meulestedebrug wordt bijna drie keer zo breed als de huidige. De bestaande brug wordt vervangen door een nieuwe beweegbare brug met vijf rijstroken en een doorvaartbreedte van twintig meter.

Er komt een tweelingbrug die bestaat uit twee afzonderlijk beweegbare brugdelen. Op de noordelijke brughelft komen drie rijstroken, op de zuidelijke twee. Bij onderhoud of herstellingen aan één brughelft kan het verkeer dus steeds in beide richtingen blijven rijden. De Vlaamse Waterweg bedient de brug van afstand vanuit een verkeerscentrale aan de binnenvaartsluis van Evergem.

Vijf jaar

De Vlaamse Waterweg, het Agentschap Wegen en Verkeer, FARYS en de stad Gent trekken ruim 25 miljoen euro uit om het project te financieren. De voorbereidingen starten in het voorjaar van 2021 en na de zomer van 2021 zijn de werkzaamheden in volle gang.

De werkzaamheden zijn ingrijpend en duren vijf jaar. Om de impact op het verkeer en de omgeving te beperken, wordt eerst de noordelijke brughelft van de nieuwe Meulestedebrug naast de huidige brug gebouwd. Zo blijft het verkeer doorstromen.