De bedrijven hebben een door het Openbaar Ministerie aangeboden schikking geaccepteerd. Vopak betaalt een geldboete van 650.000 euro en Koch HC betaalt een boete van 500.000 euro.

Bij Vopak Terminal Europoort vindt op- en overslag plaats van minerale olieproducten, chemicaliën en vloeibare (gevaarlijke) afvalstoffen. Dit maakt Vopak Terminal Europoort een zogenoemd BRZO-bedrijf. Dat is een bedrijf met risico’s op zware ongevallen. Te midden van de opslagtanks van Vopak bevindt zich de petrochemische raffinaderij van Koch. Daar destilleert het bedrijf minerale olieproducten uit aardolie. Vopak verzorgt de opslag en de aan- en afvoer via pijpleidingen van grondstoffen en producten voor Koch.

Alarm

Op 4 augustus 2014 verpompt Koch zogenaamde ‘light naphtha’ vanuit haar raffinaderij naar een opslagtank van Vopak. Wanneer het overpompen is gestopt, gaat er bij Vopak een alarm af, omdat het vloeistofniveau in de tank daalt. Eerst denkt men dat de tank lek is, maar later blijkt dat er vluchtige gassen (zoals butaan, propaan en benzeen) uit de nafta zijn ontsnapt via het dak van de tank. Onderzoek wijst uit dat de ontsnapping van vluchtige stoffen te wijten is aan het onder te hoge temperatuur en dampspanning overpompen van de nafta door Koch. In totaal gaat het om ongeveer 151 kubieke meter.

Vopak heeft de DCMR (Milieudienst Rijnmond) pas ruim elf uur na het afgaan van het alarm op de hoogte gebracht. Dat is volgens het OM te laat, want het bevoegd gezag moet zo snel mogelijk geïnformeerd worden om te kunnen beoordelen of maatregelen nodig zijn om mens en milieu te beschermen. Daarnaast handelde Vopak volgens het OM in strijd met haar vergunning door de nafta onder de gegeven condities (temperatuur en dampspanning) op te slaan.

‘Met het verpompen van de nafta onder een te hoge temperatuur en dampdruk heeft ook Koch gehandeld in strijd met de milieuregelgeving. Om nadelige gevolgen voor mens en milieu te voorkomen had Koch HC de bij haar bekende, voor Vopak geldende leveringscondities in acht moeten nemen’, licht het Openbaar Ministerie toe.

Ernstig

Het OM vindt de geconstateerde feiten ernstig. ‘Op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn activiteiten die grote risico’s met zich brengen voor veiligheid, gezondheid en milieu. Bedrijven die zich met deze activiteiten bezig houden, dragen dan ook een grote verantwoordelijkheid.’

Vopak moet in deze zaak een boete van 650.000 euro betalen. Koch betaalt een boete van 500.000 euro. Er zijn maatregelen genomen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Het OM ziet de transacties als een passende en effectieve afdoening en laat weten in de zittingszaal niet tot een andere strafeis te zijn gekomen.